Danskerne har bundrekord i arbejdsmoral

Danmark kommer dermed på en sidsteplads sammenlignet med andre lande i undersøgelsen. Langt flere danskere synes, at det er vigtigere at lære deres børn værdier som selvstændighed, ansvarsfølelse, tolerance og respekt for andre.

En ny analyse fra den liberale tænketank Cepos viser, at der er et statistisk sammenfald mellem arbejdsmoralen i et land og velfærdsstatens generøsitet. Jo mere omfordeling fra rig til fattig, desto ringere er incitamentet for den enkelte til at knokle, og det kan være forklaringen på danskernes holdning til værdien af hårdt arbejde.

»Arbejdsmoral og graden af velfærdssamfund hænger tæt sammen. I en udbygget velfærdsstat som den danske lægger folk mindre vægt på hårdt arbejde som værdi. Og meget tyder på, at de også arbejder færre timer, jo mere omfordeling, der sker i det land, de bor i,« siger projektkonsulent i Cepos Casper Hunnerup Dahl, som står bag undersøgelsen.

Økonomiprofessor og tidligere vismand Nina Smith betegner Cepos’ analyse som interessant og solid:

»Det er farligt for velfærdsstaten, hvis folk mister interessen for at arbejde og gøre sig umage. Vi er nødt til at forholde os til, at det at arbejde er fundamentet for, at velfærdssamfundet kan eksistere i længden,« siger hun.

Nina Smith betegner DRs debatskabende udsendelser »9.z mod Kina«, som en øjenåbner og en god case for Cepos’ undersøgelse:

»Udsendelserne viser, hvordan danske forældre siger til deres børn, at de først og fremmest skal sørge for at få sig et godt liv og være glade. Forældrene siger ikke, at børnene også skal arbejde og sørge for at bidrage til fællesskabet og dermed være med til at finansiere velfærdsstaten,« pointerer hun.

Enhedslistens politiske rådgiver Pelle Dragsted er helt uenig:

»Vi har indrettet et samfund, hvor der er plads til at tage andre hensyn end blot at skaffe mad på bordet. Det er positivt, at danskerne ikke er præget af en arbejdsgivermoral. At vi faktisk lægger vægt på, at livet er andet end arbejde – at det også handler om at være sammen med venner og familie,« siger han.

Dagens Gossip