Danskerne støtter indgreb i konflikt

»Der er meget, vi kan gøre. Der er meget, vi skal gøre. Men at tro, at skolen bliver bedre af at presse én model ned over hovedet på alle og at forringe lærernes forberedelsestid. Helt ærligt. Jeg tror ikke engang, at regeringen selv tror på det,« tordnede Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, på partiets landsmøde i går, skriver Berlingske.

Men skal man tro en frisk Gallup-måling, tror et stort flertal af befolkningen faktisk både på regeringen og indgrebet, som lærernes formand, Anders Bondo Christensen, har betegnet som et »overgreb«.

I målingen, som Gallup har foretaget for Berlingske, er 70 procent af de 1.172 adspurgte enige eller overvejende enige i, at det er positivt, at regeringen nu griber ind i lærerkonflikten.

68 procent erklærer sig enig eller overvejende enig i, at det er en god løsning, at lærerne i fremtiden vil have arbejdstidsregler, der kan tilrettelægges, som skolelederne finder det mest hensigtsmæssigt.

72 procent erklærer sig enig eller overvejende enig i, at det skal være den enkelte skoles leder, der i samarbejde med den enkelte lærer bestemmer, hvordan læreren skal fordele sin arbejdstid mellem undervisning, forberedelse, møder med videre i stedet for, at det er reguleret i lærernes overenskomst. I marts var det 64 procent, der var enig eller overvejende enig i det sidste udsagn.

»Folk var trætte af konflikten. Både alle tilskuerne og de involverede. Derfor kom indgrebet nu. Det var ikke så overraskende. Derfor er det heller ikke så overraskende, at der er opbakning til indgrebet. Regeringen har med dette indgreb timet det helt rigtigt,« siger Flemming Ibsen, professor og arbejdsmarkedsekspert, Aalborg Universitet.

»Det ser samtidig ud til, at befolkningen bakker op om indholdssiden af indgrebet i forhold til arbejdstidsaftaler og ledelsesretten i skolen. Det kan godt se ud til, at lærerne både har tabt kampen om aftalen og folkestemningen,« tilføjer han.

En stor del af debatten om konflikten har handlet om, hvorvidt arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen på forhånd havde tilrettelagt forløbet og det endelige indgreb, der i vid udstrækning tilgodeser KL. I målingen mener 50 procent, at indgrebet tilgodeser kommunerne.

»Befolkningens opbakning til lærerne har meget gået på, at man skulle respektere den danske model, og at det ikke skulle være aftalt spil. Det har også været derfor, at regeringen har ladet konflikten køre i lang tid.

Denne her sammensværgelsesteori har gjort regeringen sårbar,« mener Flemming Ibsen, der dog ikke giver meget for snakken om, at konflikten skulle underminere den såkaldte »danske model«.

»Rygterne om den danske models død er stærkt overdrevne, og denne her konflikt ryster ikke modellens funktionsdygtighed. Denne konflikt er speciel, da den har handlet om ledelsesret og arbejdstid, mens stort set alle andre konflikter i den offentlige sektor har været traditionelle lønkampe, som i de fleste tilfælde også er blevet stoppet med et regeringsindgreb,« siger Flemming Ibsen.

Dagens Gossip