De højstlønnede bruger lægerne mindst

Det slår nye tal fra Danmarks Statistik fast.

Det er især blandt kvinderne, at forskellen er tydeligst. Kvinder med de højeste familieindkomster gik sidste år til læge syv gange om året, mens kvinder med de laveste indkomster gik til læge ti gange om året.

Blandt mændene er forskellen mindre markant. Mændene med de højeste indkomster gik sidste år til læge fem gange om året, mens mænd med de laveste indkomster i gennemsnit gik til læge seks gange om året.

»Det er et billede, vi har set før. Der er ikke nogen tilbundsgående undersøgelse, der viser, hvorfor det hænger sådan sammen, men det er en kendsgerning, at de højere indkomstgrupper går mindre til lægen end de lavere indkomstgrupper,« siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

»Men vi ved ikke, om det er den økonomiske situation, der giver overskud til, at man kan være sund, eller om det er den sunde livsstil, der fører til det økonomiske overskud,« siger Jakob Kjellberg.

Tallene viser også, at kvinder generelt går mere til læge end mænd. Mens kvinderne i 2012 havde 13,3 kontakter med lægen, havde mændene i gennemsnit 9,5 kontakter med en læge.

»Kvinderne har hyppigere kontakt til deres praktiserende læger, og det kan hænge sammen med nogle rutinemæssige henvendelser til lægen, eksempelvis omkring prævention og graviditet,« siger Jakob Kjellberg.

»Og så har mændene også ry for at gå længere tid med symptomerne, før de går til lægen. Det kan godt være, mændene sparer nogle besøg hos lægen på kort sigt, men på længere sigt kan det jo betyde flere besøg hos lægen, hvis man ikke går til lægen i tide med sygdom,« siger Jakob Kjellberg.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i alt havde 40,8 millioner kontakter til de praktiserende læger i 2012. En stigende del af kontakterne finder sted via email. Konsultationer via email er vokset fra 1,2 procent af alle kontakter til 8,5 procent i 2012.

»Danskerne er langt fremme, når det gælder brugen af teknologi, så det er ikke så underligt, at vi ser flere konsultationer over email. Der er ingen tvivl om, at vi fremover vil se mange flere danskere benytte sig af email eller andre former for elektronisk kommunikation med lægen,« siger Jakob Kjellberg.

Dagens Gossip