De Konservative ser faresignaler i ghettoudspil

Det er grundlæggende positivt, at regeringen vil arbejde videre med de kriterier til en ghettoliste, som den tidligere regering indførte med støtte fra Dansk Folkeparti og de Radikale.

Det mener de Konservatives by- og boligordfører, Benedikte Kiær (K), der dog også ser problemer med det udspil, som ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), mandag præsenterer.

Helt centralt i udspillet er, at regeringen vil udvide kriterierne fra tre til fem, hvoraf tre skal opfyldes for, at et område stemples som ghetto, samt at uddannelse, indkomst og arbejdsløshed kan betyde, at etnicitet og kriminalitet fremover får mindre betydning.

»Det er fint at tilføje to nye kriterier, hvis det betyder, at man kan undgå svingdørsboligområder - dem, der hele tiden ryger ind og ud af listen. Det er eksempler på områder, der er kommet på ghettolisten og får redskaber til at løse udfordringer, som kommer til at ryge af listen igen uden at have fået gavn af redskaberne. Det giver støj på linjen,« siger Benedikte Kiær til Berlingske Nyhedsbureau.

Listen skal ifølge regeringen udvides, så andelen af beboere i alderen 30-59 år, der er uden erhvervsuddannelse (inklusiv videregående uddannelse), overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe, og så den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige på 15 år eller derover i området er mindre end 60 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Særligt indkomstkriteriet er problematisk, mener Benedikte Kiær.

»For at undgå at komme på ghettolisten så kan man komme i en situation, hvor man siger nej til, at studerende, eksempelvis universitetsstuderende, eller folkepensionister flytter ind i et område. De har jo ikke en særlig høj indkomst i forhold til dem, der er på arbejdsmarkedet. Det er et punkt i regeringens model, der halter, og som jeg vil tale med ministeren om, når han indkalder til forhandlinger,« siger Benedikte Kiær.

Enhedslisten har som det eneste parti afvist at lægge mandater til regeringens udspil.

Dagens Gossip