De største kommuner vil gøre op med lediges krav på uddannelse

»I dag er det sådan, at ledige på dagpenge har ret til at modtage seks ugers selvvalgt uddannelse. Det vil vi gerne have omvekslet under overskriften ’velvalgt i stedet for selvvalgt uddannelse’,« siger Hans Halvorsen (S), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Udover Aarhus er København, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg afsender af udspillet til det såkaldte Carsten Koch-udvalg, som senere på året på vegne af regeringen skal komme med bud på fremtidens beskæftigelsespolitik.

De seks kommuner mener, at jobcentrene kan bruge deres ressourcer bedst ved at koncentrere kræfterne om de ledige, der risikerer at blive ramt af langtidsledighed.

»Mange ledige - op mod 40-50 procent - kommer selv i arbejde inden for de første tre-fire måneder, og derfor vil vi koncentrere kræfterne om dem, der ikke har udsigt til at komme i arbejde,« siger Hans Halvorsen.

Udspillet går på, at jobcentrene i samarbejde med a-kasse og den ledige finder et uddannelsestilbud, der kan føre til varig beskæftigelse.

»Det kan så være, at man skal i uddannelse nogle måneder, måske et halvt år. På den måde laver vi et mere individuelt uddannelsesforløb til dem, der virkelig har behov,« siger Hans Halvorsen.

Rådmand for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), forklarer, at forslaget vil spare jobcentre for at bruge ressourcer på ledige, der godt kan komme i arbejde af egen drift.

»De fleste, der bliver ledige, går af egen kraft i gang med at søge job igen, og der er ingen grund til at tvinge dem ind omkring kommunen. De kræfter vil vi hellere bruge på dem, der er i risikozonen for at blive langtidsledige. Det kan eksempelvis være videreuddannelse eller omskoling af ufaglærte fra nogle industriarbejdspladser, der er lukket,« siger han.

»Der skal være et længerevarende perspektiv ved uddannelse. I dag er der frit valg på alle hylder, men samfundsmæssigt er det mest interessant, hvis der er frit valg på de rette hylder,« siger Peter Rahbæk Juel.

Dagens Gossip