De tre største årsager til tab på boliger

Der ligger en trist menneskelig faktor bag de fleste af de tab, der rammer realkreditselskaberne. Det viser en opgørelse, som Nykredit-koncernen har lavet for Berlingske Business.

»Skilsmisser er den største årsag til tab, og derefter kommer sygdom og arbejdsløshed. Det er farligt for økonomien, når samlivet bliver presset,« konstaterer koncerndirektør i Nykredit Søren Holm.

Ifølge koncernens tal har 43 procent af de kunder, der giver tab, været ramt af en skilsmisse.

Når en bolig skal sælges ved en skilsmisse, så har de senere års stilstand på boligmarkedet gjort processen ekstra svær. Men årsagen til tabet kan forstærkes af en yderligere faktor.

»Vi ser ofte store tab, når folk er gået i gang med en større ombygning, som de så opgiver af den ene eller anden grund,« siger Søren Holm.

Geografisk set er der et spænd i Nykredits tab opgjort i første halvår i år, som går fra en tabsprocent på for eksempel 0,8 procent på Lolland og 0,55 procent i Kalundborg Kommune til næsten ingen ting i andre kommuner. Det har fået investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet til at spørge, hvorfor boligejere i kommuner uden tab skal betale det samme i bidragssats som boligejere i kommuner med store tabsprocenter.

»Spørgsmålet er, om bidragssatser afspejler tab eller tabsrisiko. Byboer bør gøre oprør over bidragssatserne, som ikke afspejler netop bidrag til reserver og tabsrisiko,« mener Per Hansen.

Omvendt mener han, at det kunne øge realkreditinstitutternes lyst til at låne penge ud i landdistrikterne, hvis bidragssatsen kunne være højere og dermed afbøde tabsrisikoen.

»Hvis man vil have gang i udlån i landdistrikterne, kunne en forhøjelse af risikopræmien og netop bidragssatserne være en mulighed,« mener Per Hansen.

Søren Holm afviser, at realkreditinstitutterne nægter boligejere i landdistrikterne finansiering.

»Vi låner også ud i udkantsdanmark, men vi skal jo lave en realistisk vurdering af, hvad ejendommen er værd i handel og vandel,« siger han.

I forhold til at differentiere bidragene siger han:

»Der kan argumenteres for, at priserne i højere grad burde afspejle tabsrisikoen. Men det er ikke så enkelt. Vi ser i øjeblikket primært tab på Sjælland, men for nogle år siden var det tab i Jylland der vejede tungest.«

Individuelle bidragssatser kan også være i strid med realkreditlovgivningen, der specifikt i forbindelse med indførelsen af de såkaldte SDO-obligationer for nogle år siden slog fast, at tab på realkreditlån ikke må væltes over på den enkelte realkreditkunde.

Dagens Gossip