De unge i Horsens vil være håndværkere

Knap 42 procent af de unge i Horsens Kommune, valgte sidste år en erhvervsfaglig uddannelse, inden for eksempelvis bygge og anlæg og sundhedssektoren.

På landsplan var tallet mindre, nemlig kun 38 procent.

Det viser nye tal for udviklingen i det vestdanske vækstområde. Tallene er samlet i rapporten Kontur for Jyllandskorridoren 2012.

Rapporten omfatter nøgletal for udvikling i det vestdanske vækstområde inden for uddannelse, bosætning og erhverv.

- Det er et positivt tegn på vækst, at der i Horsens Kommune er flere unge med en erhvervsfaglig uddannelse end i regionens øvrige kommuner. Vi satser fuldt ud på at understøtte denne udvikling. Samtidig må vi dog konstatere, at der fortsat ligger en opgave i at få flere unge i gang med en lang videregående uddannelse, siger borgmester Peter Sørensen (S).

Ifølge rapporten går det godt for iværksætterne i Horsens Kommune. Ansatte i nyetablerede virksomheder udgør således over 8 procent i forhold til den samlede beskæftigelse i den private sektor.

61 procent af de virksomheder, som blev startet for fem år siden, eksisterer desuden fortsat.

Endelig ligger Horsens Kommune på en 2. plads, i forhold til regionens øvrige kommuner, da 33 procent af de hjemvendte borgere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Kontur Jyllandskorridoren udgives af Horsens Kommune og Region Syddanmark, en gang om året.

Formålet er, at synliggøre, og at positionere Vestdanmark i den nordeuropæiske vækstindsats.

Dagens Gossip