De unge i Horsens vil være håndværkere

Knap 42 % af de unge i Horsens Kommune valgte sidste år en erhvervsfaglig uddannelse inden for eksempelvis bygge og anlæg, sundhedssektoren m.v. På landsplan var tallet 38 %.
Det viser nye tal for udviklingen i det vestdanske vækstområde. Tallene er samlet i rapporten Kontur for Jyllandskorridoren 2012. Rapporten omfatter nøgletal for udvikling i det vestdanske vækstområde inden for uddannelse, bosætning og erhverv.

- Det er et positivt tegn på vækst, at der i Horsens Kommune er flere unge med en erhvervsfaglig uddannelse end i regionens øvrige kommuner. Vi satser fuldt ud på at understøtte denne udvikling. Samtidig må vi dog konstatere, at der fortsat ligger en opgave i at få flere unge i gang med en lang videregående uddannelse, siger borgmester Peter Sørensen (S).

Ifølge rapporten går det godt for iværksætterne i Horsens Kommune. Ansatte i nyetablerede virksomheder udgør således over 8 % i forhold til den samlede beskæftigelse i den private sektor. 61 % af de virksomheder, som blev startet for fem år siden, eksisterer desuden fortsat. Endelig ligger Horsens Kommune på en 2. plads i forhold til regionens øvrige kommuner, da 33 % af de hjemvendte borgere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
 

Dagens Gossip