Den nye offentlighedslov er vedtaget

99 folketingsmedlemmer stemte for og 42 imod. Fire ændringsforslag blev inden da nedstemt.

Forslaget til den nye offentlighedslov er blevet mødt med kritik fra flere sider. Det er især paragrafferne 24 og 27, der beskyldes for at indskrænke offentlighedens adgang til at få aktindsigt i ministerier. Samtidig åbner lovforslaget dog også for mulighederne for at få indsigt i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Justitsminister Morten Bødskov (S) har imødekommet kritikken med en beslutning om, at loven skal evalueres af Folketingets Ombudsmand efter tre år. Det skal i den forbindelse undersøges, hvordan de to udskældte paragraffer anvendes i praksis, og om det sker i overensstemmelse med lovens intentioner.

På baggrund af Ombudsmandens udtalelse, vil Justitsministeriet udarbejde en redegørelse til Folketinget, som sættes til debat. Hvis det giver anledning til ændringer, vil regeringen tage initiativ til at drøfte det i forligskredsen.

BNB

Dagens Gossip