Den offentlige beskæftigelse falder fortsat

Sidste år faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 9.800 personer i forhold til året før. Det svarer til et fald på 1,2 pct.

Samtidig steg beskæftigelsen i private virksomheder og organisationer med 3.900 personer svarende til 0,2 pct.

Samlet faldt beskæftigelsen i det offentliges tjeneste fra 2010 til 2012 med gennemsnitligt 12.300 personer pr. år svarende til 1,5 pct. pr. år.

Over de samme to år steg beskæftigelsen i virksomheder og organisationer med 5.000 personer pr. år svarende til 0,3 pct. pr. år, oplyser Danmarks Statistik.

Udviklingen i henholdsvis offentlig og privat beskæftigelse sætter sig også spor i fordelingen mellem mænd og kvinder. Fra 2011 til 2012 faldt kvinders beskæftigelse med 13.500 personer svarende til 1,1 pct., mens mænds beskæftigelse steg med 7.600 personer svarende til en halv pct.

Over to år er kvinders beskæftigelse faldet med 1,4 pct. pr. år, mens mændenes i samme periode steg med 0,8 pct. pr. år.

»Denne udvikling hænger sammen med, at en meget stor del af kvinderne, 45 pct., er beskæftiget i offentlig forvaltning og service, mens mænd i helt overvejende grad, 83 pct., er beskæftiget i virksomheder og organisationer,« skriver Danmarks Statistik.

Dagens Gossip