»Der vil altid være grænsetilfælde«

Testkørslen bygger på de fem kriterier, som regeringen mandag har aftalt med de Konservative og Liberal Alliance, for hvornår et boligområde formelt set er en såkaldt ghetto eller udsat boligområde.

Blågården på Nørrebro i København står for eksempel til at ryge af den officielle ghetto-liste, som opdateres formelt i oktober 2013. I den brede offentlighed har Blågården især udmærket sig ved at være tilholdssted for Blågårdsbanden, som spiller en afgørende rolle i den verserende bandekonflikt.

Spørgsmål: Hele pointen med at introducere to yderligere kriterier er at give et mere retvisende billede. Er det et mere retvisende billede, at Blågården ifølge testkørslen ikke længere defineres som en ghetto?

»Man kan sige, at det samme boligselskab har både Blågården og Tingbjerg. Tingbjerg ryger ud af listen, mens Blågården står til at ryge ud. Der vil altid være grænsetilfælde. Men jeg synes, at det her giver et mere retvisende billede,« siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

Ifølge testkørslen, der bygger på tallene for ghetto-listen fra 1. oktober 2012, står listen til at vokse til 34 boligområder mod de nuværende 33. Foruden Blågården står disse seks områder til at ryge af: Sjælør Boulevard (København), Hørgården (København), Askerød (Greve), Dianavænget/Heliosvænget (Odense), Munkebo (Kolding) og Bispehaven (Aarhus).

Holder man fast i eksemplet med Blågården, så vil området ikke længere være defineret som en ghetto, fordi det kun indfrier et af de nu fem kriterier: Nemlig at antallet af indvandrere og efterkommer udgør 62,6 pct. af beboerne og dermed overstiger grænsen på 50 procent. I forhold til de fire øvrige kriterier, der handler om tilknytning til arbejdsmarkedet, antallet af dømte, uddannelsesniveau og bruttoindkomst, falder Blågården dog af listen.

Spørgsmål: Er der trygt i et område som Blågården?

»Det er sådan, at med denne her aftale giver vi blandt andet mulighed for, at man kan udveksle oplysninger mellem politi, boligområder og kommuner. Vi øger trygheden.«

Spørgsmål: Men er der trygt nok i Blågården?

»Det er sådan, at vi øger trygheden generelt. I de enkelte områder er der selvfølgelig ting, som vi skal udvikle, og det gør vi i partnerskab med kommunerne.«

Spørgsmål: Synes du selv det giver mening, at et område som Blågården ikke længere rubriceres som ghetto?

»Der vil være grænsetilfælde, men jeg synes faktisk, at det ser rimeligt ud.«

De otte områder, som ifølge testkørslen vil komme på ghettolisten er: Tingbjerg/Utterslevhuse (København), Ladegårdparken (Holbæk), Motalavej (Slagelse), Lindholm (Guldborgsund), Korsløkkeparken Øst (Odense), Løget by (Vejle), Glarbjergvej-området (Randers) og GL. Jennumparken (Randers).

Områderne er gennemgående »hvide« ghettoer i den forstand, at der er relativt få beboere med anden etnisk baggrund, men uden arbejde og med begrænset uddannelse.

Dagens Gossip