Det bliver dyrere at være boligejer

Skat har nemlig ændret på, hvad grunde i især hovedstaden vurderes til. I Hvidovre står et gennemsnitligt parcelhus dermed til at blive op mod en kvart million mindre værd, hvis fremtidige købere indregner, hvor meget dyrere det bliver at være husejer i kommunen – og i en række andre kommuner omkring København, vurderer økonomer baggrund af beregninger, Danske Bank har lavet for avisen.

»Det her vil alt andet lige kunne føre til et dramatisk fald i ejendomspriserne, når det er slået fuldt igennem,« siger Curt Liliegreen, der er chef for Boligøkonomisk Videncenter, til Politiken.

Et gennemsnitligt hus i en stor parcelhuskommuner som Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Hvidovre står til at falde med mellem 200.000 og 400.000 kroner i salgsværdi, hvis fremtidige boligkøbere tager højde for de nye ekstraudgifter i priserne.

Det største fald ses på Frederiksberg, hvor et gennemsnitligt hus står til at falde med op mod 850.000 kroner.

I 2011 ved den seneste ejendomsvurdering steg grundværdierne med hele 49 procent i snit i ni hovedstadskommuner, og Skat har forklaret den bratte stigning med, at grundene før var alt for lavt vurderet.

Men selv om de forhøjede grundværdier blev meddelt sidste år, er huspriserne dog ikke faldet i de hårdest ramte kommuner.

»Mange boligejere har formentlig ikke været klar over vurderingens konsekvens for ejendomsskatten«, siger privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank.

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) forsikrer i en e-mail til avisen om, at regeringen er helt opmærksom på ejendomsvurderingernes betydning for mange boligejere.

Efter Rigsrevisionens kritik i sidste måned har en forbedring af vurderingerne fået topprioritet.

»Jeg ønsker en tilbundsgående analyse, der belyser alle muligheder for at løfte kvaliteten af hele ejendomsvurderingsområdet, herunder om det kan ske gennem nye it-systemer, samarbejde med private aktører på ejendomsområdet, og om der skal lovændringer til«, siger Holger K. Nielsen til Politiken.

Han påpeger, at skattestoppet gør, at langtfra alle boligejere betaler ejendomsskatter efter Skats vurderinger.

»Men det ændrer ikke på, at danskerne har krav på et skøn i deres ejendomsvurdering, der er så korrekt som muligt,« siger han til Politiken.

Dagens Gossip