Det Faglige Hus forsøger fortsat et samarbejde med LO

Det Faglige Hus har på trods af et afslag ikke opgivet tanken om et samarbejde med LO. Dette er nødvendigt for både LO og for at få moderniseret den danske model, sagde landsformand Johnny Nim blandt andet i sin kongresberetning.

Især tillidsfolk fra 3F farer frem med bissemetoder over for kolleger, som er medlemmer af en gul fagforening, og samtidig har LO og 3F lanceret en ny hvervekampagne for at vinde tabt land tilbage. Det Faglige Hus er dog parat til at samle handsken op efter flere år med masser af slagord, men ingen synlig konkurrence fra forbundene under de to hovedorganisationer.

Det slog landsformand Johnny Nim fast, da han i dag aflagde beretning på kongressen i FK/TS, den ældste af fagforeningerne i Det Faglige Hus. Kongressen blev holdt i Esbjerg lørdag, hvor der ligeledes var delegeretmøde i Det Faglige Hus – A-kasse.

Hovedorganisationernes kampagne kommer på et tidspunkt, hvor LO har mistet sit flertal i A-kassernes Samvirke og har tabt endnu en magtbastion. LO kan fremover kun sætte sig på fem af ti bestyrelsesposter, det samme antal som FTF, AC og gruppen med øvrige a-kasser, herunder Det Faglige Hus. Landsformand Johnny Nim advarede dog ”konkurrenterne” mod at skabe flere fjendebilleder mellem rød og gul. Begge sider bør i stedet udvise en fælles interesse i at opsamle de cirka 800.000 lønmodtagere, som i dag slet ikke er medlem af en fagforening.

- Vi skal ikke efterligne det franske arbejdsmarked, hvor et hav af konkurrerende fagforbund bruger mere krudt på at bekæmpe hinanden end på at kæmpe for medlemmernes interesser. Selv om vi ønsker den fredelige vej, skal der ikke herske tvivl om, at vi til enhver tid bakker 100 % op bag vore medlemmer, hvis de udsættes for forskelsbehandling, mobning, chikane eller trusler, lød det blandt andet fra Johnny Nim.

Han beklagede i sin beretning LO’s afvisning af enhver form for samarbejde med Det Faglige Hus, men understregede, at organisationen med hovedsæde i Esbjerg ikke opgiver så let:

- LO har brug for vore medlemmer til at skabe den nødvendige volumen overfor regering og arbejdsgivere, og vi vil samtidig gerne medvirke til at vedligeholde og udvikle de kollektive overenskomster. Den danske model trænger til en modernisering. De kollektive overenskomster skal være mere fleksible, end de er i dag, for at sikre, at danske jobs bliver på danske hænder, og for at tilgodese den yngre generations ønske om selv at have øget indflydelse på løn og jobindhold, sagde Johnny Nim.

På kongressen var der genvalg til både landsformand Johnny Nim, Region Syddanmark, og de to næstformænd, Lillian Jaszczak, Region Sjælland, og Poul-Erik Jensen, Region Hovedstaden. I A-kassen var der på delegeretmødet genvalg til formand Johnny Nim samt næstformændene Carsten Toft-Hansen, Region Hovedstaden og Lone Valvik. Region Sjælland.

 

Dagens Gossip