Det globale termometer kan gennembryde sikkerhedszonen

Det fremgår af det første samlede overblik i seks år over de globale klimaforandringer og deres fremtidige konsekvenser, der netop er offentliggjort fra Stockholm af FN-klimapanelet IPCC.

Den gennemsnitlige fremskrivning over, hvor meget temperaturen vil stige i dette århundrede, lander nemlig på lidt over to grader - og dermed over den grænse, som klodens lande blev enige om at holde sig under på klimatopmødet COP15 i København i 2009.

Mere end to grader indebærer ifølge IPCC en risiko for farlige og uafvendelige klimaforandringer på kloden.

»To grader kan stadig nås,« lyder det fra IPCC-hovedforfatteren Jens Hesselbjerg Christensen, der er leder af Danmarks Klimacenter under DMI.

»Men vinduet for at nå det svinder hele tiden. Vi har reelt højst til 2020, hvorefter udslippene skal reduceres - og det kraftigt.«

I disse år stiger de globale udslip af menneskeskabte drivhusgasser med to-tre procent årligt, ikke mindst i kraft af voldsomt stigende udledninger i Kina og Indien.

I den nye IPCC-rapport vil panelet også erklære sig mere sikker end nogensinde på, at mennesker er hovedårsag til den globale opvarmning.

I den forrige rapport var man 90 procent sikker på, at mennesker er årsag til mindst halvdelen af den globale temperaturstigning, der har fundet sted siden midten af forrige århundrede. Nu er man 95 procent sikker på, at det forholder sig sådan.

Til gengæld har det på baggrund af tidligere lækager af rapporten vakt en del opsigt, at IPCC har øget usikkerheden for, hvor meget den globale middeltemperatur vil stige ved en fordobling af CO2 i atmosfæren.

I den forrige rapport lød temperaturspændet på mellem to og 4,5 grader. I den nye rapport er usikkerheden hævet til et spænd på 1,5 til 4,5 grader.

Den øgede usikkerhed skyldes ikke mindst den på mange måder overraskende »varmepause«, som det globale klima har holdt gennem de seneste 15 år.

Mens Jens Hesselbjerg understreger, at der er mindst lige så stor sandsynlighed for, at det globale termometer vil reagere kraftigt på støt stigende CO2-udledninger som for det modsatte.

»Varmepausen og usikkerheden på klimaets CO2-følsomhed har i modsætning til forlydender i store dele af den internationale presse i virkeligheden ikke fyldt særlig meget her på IPCC-møderne i de seneste dage. De langvarige diskussioner har især drejet sig om såkaldt ordsmedning, altså om at formulere sætninger i et sprog, som embedsmænd i det politiske system kan forholde sig til,« siger den danske klimaekspert.

I øvrigt advarer IPCC i den nye rapport om, at stort set al Grønlands indlandsis risikerer at smelte bort i løbet af de kommende ca. 1.000 år, hvis den globale middeltemperatur stiger med 1-4 grader og holder sig på det niveau i de kommende århundreder.

Det vil i sig selv kunne hæve det globale havniveau med syv meter.

På samme vis hæver man barren for den maksimalt mulige globale havstigning i dette århundrede fra 59 cm til næsten en meter, ligesom man i endnu højere grad end tidligere advarer om, at verdenshavene risikerer at blive stærkt forsuret ved støt stigende CO2-udledninger.

Hvis pH-værdien i verdenshavene kommer under et vist kritisk niveau, vil en lang række små skaldyr få vanskeligt ved at overleve, hvilket kan føre til sammenbrud i havenes fødekæde.

Endelig har IPCC i den længe ventede rapport sat yderligere fokus på såkaldt geoengineering eller »klimafix«, kunstige måder at køle det globale klima ned på, f.eks. ved at øge mængden og antallet af hvide skyer, der vil bortreflektere en større del af solens stråler til rummet.

»Men geoengineering bør kun overvejes seriøst, hvis klimaet for alvor løber løbsk. Og det må understreges, at vi i forvejen er i gang med en kunstig og risikabel påvirkning af klimaet, så vi har jo ikke ligefrem gode erfaringer med at pille ved klimaet,« siger Jens Hesselbjerg.

Dagens Gossip