Det handler statsløse-sagen om

* Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) måtte 8. marts 2011 træde tilbage, da det kom frem, at Integrationsministeriet i årevis har brudt to FN-konventioner om statsløses rettigheder.

* Det skete, selv om myndighederne kendte til konventionerne, der giver unge statsløse ret til dansk statsborgerskab på særligt lempelige vilkår.

* Birthe Rønn Hornbech har erkendt, at hun personligt hørte om problemerne allerede i efteråret 2008. Først i januar 2010 informerer hun Folketinget og retter fejlene.

* Der går yderligere et år, før ministeriet informerer om sagen på sin hjemmeside. Herefter får 400-500 statsløse tilsendt et brev om, at de kan søge om indfødsret i Danmark.

* Ifølge embedsmænd i Birthe Rønns eget ministerium overhørte ministeren flere interne advarsler om, at Danmark brød FN's konventioner.

* Statsløsekommissionen blev nedsat i 2011. Vidneafhøringerne er sat til at starte i december i år. Afhøringerne ventes afsluttet i juli 2013.

* Kommissionen skal ikke udtale sig direkte om ministre. Men den kan udtale sig om, hvorvidt embedsmænd kan tænkes at blive stillet til ansvar.

/ritzau/

Dagens Gossip