Det sidste telegram uddeles i Indien

Når den altid håndholdte udlevering af telegrammer stopper, skyldes det, at antallet af telegrammer er svundet kraftigt ind de senere år. Det sidste telegram udsendes på mandag.

I 2012 blev der uddelt 40.000 telegrammer i Indien mod svimlende 20 millioner i 1947. Dengang var telegrammet en nødvendighed for at kunne opnå kontakt med familie og venner i afsondrede egne. Telegrammet, der altid blev leveret personligt, rapporterede om vejret, krige, fødsler, pengeoverførsler, domsafsigelser og værst af alt døden.

Det var de britiske koloniherrer, der i 1851 lagde grundlaget for en omfattende telegramservice i Indien med en 40 kilometer lang telelinje mellem kolonihovedstaden i Kolkata til en nøglehavn i den Bengalske Bugt. Det indiske telegrambureau har de senere år forsøgt at opgradere medarbejderne ved at lade dem sende elektronisk post, men i dag er det ifølge AFP kun embedsmænd, der benytter tjenesten.

For syv år siden lukkede Western Union i USA sin telegramtjeneste ned. I Danmark er telegramtjenesten nedlagt, men der kan dog stadig indtelefoneres telebreve til adresser i Danmark og telegrammer til sømænd, der leveres med satellit gennem TDCs Radio Lyngby.

Telebrevene koster 160 kroner og kan rumme tre linjer eller omkring 69 tegn. De udleveres gennem Post Danmark.

Radio Lyngby oplyser, at der i dag sendes under 100 telebreve om året.

Dagens Gossip