Det siger organisationerne om finansloven

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal:

- Finansloven er i en balance mellem at skabe vækst og fastholde den robuste økonomi. Det er fornuftigt og afbalanceret.

Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi:

- Skal vi for alvor flytte noget på klimafronten, så er innovation en helt afgørende faktor. Vi skal både tænke nyt ud fra den eksisterende teknologi, og vi skal finde på helt nye løsninger.

Administrerende direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer:

- Regeringens finanslovsforslag for 2014 varsler midler til grøn omstilling, men burde i højere grad satse på de vækstforslag, som dens egne vækstteams og natur- og landbrugskommissionen har foreslået.

Administrerende direktør Katia K. Østergaard, Horesta:

- Vi er i en situation, hvor det er vigtigt at få rettet dansk økonomi op igen. Det skal på den ene side ske gennem en stram styring af de offentlige udgifter, og på den anden side gennem målrettede vækstinitiativer, der kan skabe ny beskæftigelse. I sit finanslovudspil gør regeringen ikke nok for at hive de sikre stik hjem.

Administrerende direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre:

- Finanslovforslaget fra regeringen er uambitiøst, og samtidig ligger fokus helt forkert. Med de gentagne nedjusteringer af BNP væksten, mener jeg, at det er på tide, at regeringen får sat gang i økonomien. Fokus bør ligge på at skabe incitamenter til private investeringer med den grønne profil, som regeringen gerne vil stå for.

Formand Lise Herold Ferbing, Djøf:

- Regeringens udspil til en finanslov for 2014 mangler stærkere fokus på jobskabelse. Djøf savner en mere fokuseret indsats på at skabe nye job til højtuddannede i den private sektor.

Formand Harald Børsting, LO:

- Regeringen skal have ros for at foreslå et højt niveau for de offentlige investeringer næste år. Hvis kommunerne samtidig brugte de midler, der faktisk er afsat til kernevelfærd, så ville det få en stor effekt for jobskabelsen her og nu.

Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA:

Regeringen ønsker kun at afsætte 0,5 procent på offentligt forbrug i 2014. Det forslår jo som en skrædder i helvede. Kommuner og regioner har sparet 40.000 ansatte siden 2009 - nu tilbyder regeringen et plaster på 2000 ansatte. Det svarer jo til at stikke en patient med åbent benbrud et børneplaster med små bamser på.

Formand Frida Frost, Ingeniørforeningen:

- Der burde være øremærket langt flere midler til den nødvendige teknologiske forskning, som skal bringe Danmark fra en bundplacering til en topplacering i OECD-sammenhæng.

Administrerende direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri:

- En slap finanslov skaber ikke job - den skaber usikkerhed. Vores virksomheder har først og fremmest brug for ro om den økonomiske politik. Derfor glæder vi os over, at regeringen har lyttet og holder fast i en klar, troværdig kurs, hvor der er ro om de offentlige udgifter.

Formand Kim Simonsen, HK:

Jeg savner dog lidt mere fantasi eller villighed til at bruge regeringsmagten og finansloven til også at sende signaler om, hvad det er for et samfund, man ønsker, hvilke værdier der skal præge samfundsudviklingen.

/ritzau/

Dagens Gossip