Det skal landets vigtigste banker leve op til

Beretningen i Berlingske søndag om Danske Bank, der vaklede på randen af kollaps i 2009, får De Radikales erhvervsordfører, Andreas Steenberg, til at understrege behovet for strammere kapitalkrav til bankerne.

Herunder følger de instillinger, som regeringens ekspertudvalg på området er kommet med:

I alt seks finansielle institutioner er betragtet som SIFI'er - virksomheder, der fylder så meget i den danske økonomi, at det vil få store samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis de kommer i problemer.

* Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank og BRFkredit er alle på listen over systemisk vigtige finansielle institutioner.

* Det såkaldte SIFI-ekspertudvalg har identificeret institutionerne på koncernniveau på baggrund af størrelsen af indlån set i forhold til sektorens samlede udlån og størrelsen af balancen set i forhold til bruttonationalproduktet, BNP.

* Forkortelsen SIFI står for "systemically important financial institution".

* Udvalget anbefaler regeringen, at de danske SIFI'er bliver lagt under skærpet krav til kapital og likviditet. Blandt andet skal grænsen for SIFI'er være højere end nu. Der anbefales et kapitalkrav på 10 procent i stedet for den eksisterende grænse på de otte procent.

* De seks finansielle virksomheder skal desuden udarbejde genopretnings- og krisehåndteringsplaner, og der vil blive stillet krav om god selskabsledelse.

* Samtidig foreslår udvalget, at de seks SIFI'er bliver underlagt et skærpet tilsyn.

* Regeringen lægger op til, at kapitalkravene for Sydbank og BRF kredit øges med 1 procentpoint, Jyske Bank med 1,5 procentpoint, Nordea og Nykredit med 2 procentpoint og Danske Bank med 3,5 procentpoint.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet, Andreas Steenberg (R), Erhvervsordfører

/ritzau/

 

Dagens Gossip