Det ved vi om regeringens finanslovudspil

OFFENTLIGT FORBRUG OG BESKÆFTIGELSE

Regeringen lægger op til en samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 procent i 2014. Det er en lille lempelse i forhold til vækstplanen, hvor det offentlige forbrug skulle vokse med blot 0,4 procent, og det giver plads til op til 2.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Desuden ønsker regeringen med finansloven at løfte den private beskæftigelse med 15.000 personer i 2014, og de samlede offentlige investeringer hæves med knap tre milliarder kroner i forhold til 2013.

MILJØ OG KLIMA

Regeringen ønsker at afsætte 800 millioner kroner til miljø, klima og naturindsatsen over de næste fire år. Pengene skal blandt andet bruges på at få mere skov, at gøre Danmark førende inden for eksport af økologiske fødevarer samt finansiere den kommende klimaplan. Derudover lægger regeringen op til, at der mellem 2014-2017 også afsættes 180 millioner kroner til at styrke kontrollen med og viden om kemiske stoffer og faren ved dem.

UDDANNELSE

Regeringen vil afsætte en ekstra milliard kroner til de videregående uddannelser for at sikre kvaliteten for det rekordstore optag i år. For universiteterne alene drejer det sig om en forhøjelse af bevillingen på 743 millioner kroner i forhold til 2013. Pengene bliver givet som taxametertilskud. Desuden er der afsat 1,5 milliarder kroner ekstra til SU-støtte.

ERHVERVSSKOLER

Regeringen har afsat en reserve på en milliard kroner fra 2014 til 2017 til reformen af erhvervsuddannelserne.

FOLKESKOLEN

Oven på reformen af folkeskolen skal den styrkes med 4,5 milliarder kroner mellem 2014 og 2017.

SOCIAL DUMPING

Regeringen har udarbejdet en plan mod social dumping med fem tiltag, hvoraf flere skal finansieres gennem finansloven. Regeringen vil afsætte 75 millioner kroner frem til 2017, blandt andet til en bedre og mere koordineret kontrol mellem SKAT, politiet og arbejdstilsynet.

BANDER

Regeringen vil afsætte 200 millioner kroner til bekæmpelse af bander og rockere, de bliver fordelt med 50 millioner kroner årligt over fire år, og pengene skal især gå til at begrænse rekrutteringen til banderne. I løbet af efteråret kommer regeringen desuden med en bandepakke med flere lovinitiativer.

STUDIEBOLIGER

Regeringen kommer med en studieboligpakke, hvor der blandt andet afsættes 30 millioner kroner over tre år til at nedsætte huslejen i tomme ældreboliger, hvilket anslås at kunne give omkring 100 studieboliger årligt.

UDSATTE

Regeringen ønsker at iværksætte en forebyggelsesplan for udsatte børn og unge med cirka 70 milioner kroner årligt fra 2014-2017. Derudover lægger regeringen op til, at blandt andet psykisk syge, handicappede og udsatte voksne skal hjælpes med en satspulje på 350 millioner kroner i 2014.

SUNDHED

Regeringen ønsker et markant løft af sundhedsområdet og forebyggelsen i kommuner og regioner, og der skal afsættes 1,5 milliarder kroner i 2014. Det stammer til dels fra aftalerne om regionernes økonomi.

DSB

Regeringen foreslår, at man annullerer de varslede besparelser på 300 millioner kroner i 2014, som den tidligere regering med Venstre og Konservative pålagde DSB.

Dagens Gossip