DF: Aktiv hjemmehjælp må ikke blive spareøvelse

Udspillet tager udgangspunkt i, at de ældre skal være aktive medspillere, fortæller social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), der glæder sig over konklusionerne i Hjemmehjælpskommissionens rapport.

»Hjemmehjælpskommissionens arbejde er et vigtigt bidrag til, hvordan fremtidens hjemmehjælp skal se ud. Kommissionens rapport bekræfter mig i, at vi kan gøre det bedre for de ældre, hvis vi vender hjemmehjælpen på hovedet. Frem for at yde lidt hjælp i flere år, så skal vi give intensiv hjælp i en kortere periode, så borgeren kan genvinde sine færdigheder og leve et liv mest mulig i overensstemmelse med sit hidtidige liv,« siger ministeren.

»Vi skal se borgeren som en aktiv medspiller frem for en passiv modtager af hjælpen. Det er for mig en værdig måde at blive ældre på. Det vil jeg tage med, når jeg til efteråret præsenterer et ældrepolitisk udspil,« fortæller hun.

Hos Dansk Folkeparti tager man imod kommissionens anbefalinger med stor interesse, men understreger, at rapporten ikke må blive et alibi for besparelser på ældreområdet.

»Når jeg læser, at kommissionen anbefaler, at man skal fremme den enkeltes mulighed for at hjælpe sig selv, så kan jeg godt blive lidt bekymret, da det lynhurtigt kan udvikle sig til, at man i tvivlsspørgsmål og af sparehensyn lige vil se, om den ældre kan klare en masse opgaver selv,« siger socialordfører Karin Nødgaard (DF).

»Det kan også gå i retning af, at der trækkes såkaldt velfærdsteknologi ned over hovedet på borgere, som disse måske skal betale af egen lomme, selv om teknologien endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet,« siger Nødgaard, der henviser til »økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers (R) tidligere begejstring for robotstøvsugere«.

»Desuden har vi en statsminister, der er meget glad for reformer, og Dansk Folkeparti vil derfor gøre sit til, at vi undgår, at regeringen med disse anbefalinger i hånden laver en såkaldt »hjemmehjælpsreform«, der i realiteten betyder store serviceforringelser for landets ældre,« siger DF-ordføreren.

Hjemmehjælpskommissionen blev nedsat af regeringen i juni 2012 og har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælps-området og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt. I rapporten »Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats« er der i alt 29 anbefalinger.

Dagens Gossip