DF: Dansk Egypten-sanktion er nytteløs

»Det er et meget lille beløb på knap 30 millioner kroner, så det må regeringen selv bestemme, hvad de vil gøre med,« siger udenrigsordføreren.

»Egypten er i gang med et meget alvorligt opgør, som minder meget om konflikten i Syrien. I begge lande kæmper militærregeringen nogle vilde og voldsomme kampe mod islamister. Der er ikke forskel på de to landes interne konflikter. Den borgerkrig, der nu er i Syrien, kommer med al sandsynlighed også til Egypten, og det må landene altså selv finde ud at løse, og fordi vi skærer væk på nogle midler til et dialogcenter, det har slet ikke nogen betydning,« siger han.

Der er ifølge Søren Espersen kun én nation, der har indflydelse på det egyptiske militær, og det er USA.

»USA finansierer i høj grad militæret. Som eksempel er masser af officerer blevet uddannet der. Andre lande kan ingenting stille op, og det skal de heller ikke. Vi har i Dansk Folkeparti ikke noget imod at støtte humanitært, for eksempel gennem Røde Kors og Læger Uden Grænser, hvis der er behov for det, men ellers skal vi ikke blande os. Vi skal ikke gå ind i den konflikt, det må Egypten klare selv,« siger han.

Det ene af de to projekter, udviklingsministeren har valgt at sætte i bero, står International Labour Organization (ILO) under FN for. Det andet administreres af Verdensbanken. Udviklingsministeren vil desuden tage kontakt til EU for at drøfte, om der også er EU-bistand, der skal sættes i bero.

Dagens Gossip