DF: Greencard-ordning er på alle måder håbløs

»Det er på alle måder håbløst. Ordningen er blevet en bagdør ind i Danmark, og vi kan se, at det oprindelige formål – at give danske virksomheder mulighed for at ansætte højtuddannede specialister – slet ikke fungerer efter hensigten,« siger han.

Onsdag går fagforbundet 3F i rette med greencard-ordningen, fordi den har betydet, at mange højtuddannede udlændinge har fungeret som ufaglært arbejdskraft. Det går ud over forbundets medlemmer i for eksempel industrien eller rengøringsbranchen.

En specialeafhandling fra Roskilde Universitet viste i maj 2012, at syv ud af ti greencard-indehavere enten var ledige eller i ufaglærte job.

Derfor lægger 3F op til en række ændringer af ordningen. Den treårige opholdsperiode skal reduceres til et halvt år, nydanskerne må kun tage job, der som minimum kræver en bachelorgrad, og endelig skal antallet af greencards løbende reguleres i forhold til de danske konjunkturer.

Alle 3Fs forslag får støtte af Dansk Folkeparti.

»Skulle vi stemme om forslagene i morgen, er der ikke nogen af de ting, Dansk Folkeparti ikke kan erklære sig enige i. De er alle gode, fornuftige forslag,« siger Martin Henriksen.

Til Politiken siger Vanessa de Oliveira Stephensen, som er direktør for Novum, en interesseorganisation for højtuddannede nydanskere, at problemet ligger hos jobcentrene.

»Jobcentrene bør hjælpe greencard-holdere bedre til at få et job, der modsvarer deres kvalifikationer. Det er der, udfordringen ligger. Centrene bør tilbyde kurser, som opkvalificerer greencard-holderne, så de står bedre rustet til at finde et job,« siger hun.

Det kan Martin Henriksen ikke se fornuften i.

»Det offentlige skal slet ikke blande sig i disse menneskers situation. De kandidater, som kommer ind gennem greencard-ordningen burde være så dygtige, at de strøg direkte forbi arbejdsløshedskøen og direkte ud i topstillinger i det danske erhvervsliv eller det offentlige,« siger han.

Han sender også en opfordring til virksomhederne til at gøre brug af arbejdskraften.

»Vi hører så tit fra erhvervslivet, at de har brug for højtkvalificeret arbejdskraft, men vi kan jo se, at de ikke ansætter dem. Det ærgrer mig, fordi det er også deres ansvar,« siger han.

Medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo-Andersen (S) anerkender, at ordningen ikke er problemfri, men han ønsker hverken at afvise eller støtte 3Fs forslag på nuværende tidspunkt.

For en måned siden afviste Venstre at ændre på ordningen.

Dagens Gossip