DF har ingen planer om at nedlægge 10. klasserne

»Det er et interessant udspil. Umiddelbart vil vi i Dansk Folkeparti ikke nedlægge 10. klasserne i den nuværende form, da de efter vores opfattelse stadig spiller en stor rolle. Vi opfatter 10. klasse som et brobygningsforløb mellem 9. klasse og ungdomsuddannelserne. Og det skal stadig være et tilbud for alle,« siger Alex Ahrendtsen.

»Men vi vil da tage opfordringen fra DI, KL og Dansk Metal med i overvejelserne, når vi skal forhandle om en reform af ungdomsuddannelserne,« tilføjer han.

Han er enig med de tre parter i, at der skal gøres noget drastisk for at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne, som ifølge Ahrendtsen »skyldes, at eleverne ikke har de nødvendige kvalifikationer«. I den forbindelse har DI, KL og Dansk Metal foreslået, at man udvikler en form for udskolingslinje i 7.-9. klasse i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelser, så der bliver mere tid til at forberede eleverne på en ungdomsuddannelse.

»Processen med at afklare folkeskoleelevernes videre uddannelse skal indledes tidligt. Det må meget gerne ske med begyndende vejledning i 7. klasse,« siger Ahrendtsen, men understreger, at den nuværende 10. klasse også fungerer som et godt sted for mange til at få styr på de ting, de har svært ved, både fagligt og socialt.

»Men vi skal selvfølgelig ikke afvise forslag, der kommer fra tre så vigtige spillere,« lyder det fra ordføreren.

Dagens Gossip