DF klar til at blokere skolereform

I dag kan privatskoler og friskoler åbne linjer, hvor al undervisning foregår på engelsk eller tysk, men regeringen vil, med opbakning fra Venstre og de Konservative, også gøre det muligt for kommuneskoler.

Og det vil DF have sat en stopper for.

»Vi frygter, at dansk får et domænetab, fordi ressourcestærke danske børn også vil søge mod de internationale skoler. Her vil de blive undervist på et andet sprog end deres eget, så deres eget sprog bliver et andenrangssprog. Det vil være som før i tiden med dansk som almuesprog og engelsk som det nye latin. Det vil vi ikke være med til, og derfor nedlægger vi veto. Hvis det er så vigtigt for regeringen, må de afbryde forhandlingerne og tage et valg på det,« siger uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen (DF).

Dansk Folkeparti er en del af forligskredsen bag folkeskolen, og ifølge aftalereglerne på Christiansborg har partiet vetoret i forhandlingerne frem til næste valg. Alex Ahrendtsen mener ikke, at denne sag er for lille til så drastiske metoder.

»Undervisningen i folkeskolen skal foregå på vores modersmål. Det er helt afgørende for os, og vi kan ikke købslå om det. Vi er valgt som politikere til at varetage danskernes interesser. Vi er ikke valgt til at tage os af internationale dagsordener eller servicere FN. Vores opgave er Danmark,« siger Alex Ahrendtsen, der er hovedforhandler for DF på folkeskoleområdet.

Venstre har i mange år ønsket at give kommunerne mulighed for at oprette internationale linjer.

Ifølge folkeskoleordfører Karen Ellemann (V) er det væsentligt for, at erhvervslivet kan tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

»Jeg synes, det er hamrende ærgerligt, at Dansk Folkeparti har det synspunkt. Men lad mig stilfærdigt minde om, at når man er en del af et forlig, så har man også et ansvar for at være konstruktiv, men det står selvfølgelig enhver forligspart frit for at sige, hvor grænsen går,« siger Karen Ellemann, der nu appellerer til undervisningsminister Christine Antorini (S) for at finde et kompromis.

»Problemet er bare, at jeg har svært ved at se, hvad kompromiset skal være, for enten har kommunerne muligheden for at lave internationale skoler, ellers har de ikke,« erkender Ellemann.

De Konservative nedlagde selv veto under folkeskoleforhandlingerne, da spørgsmålet om de såkaldte aktivitetstimer blev diskuteret, hvorefter regeringen har været nødt til at droppe ideen igen.

Alligevel mener uddannelsesordfører Vivi Kier (K), at Dansk Folkeparti nu går over stregen, fordi deres veto kun vedrører et meget lille hjørne af en stor reform.

»Dansk Folkeparti skal selv beslutte sig for, hvad de synes, der er vigtigt. Men de skulle måske have sagt på et lidt tidligere tidspunkt, at det her er vetostof for dem. Vi støtter i hvert fald ikke deres veto på nogen måde. Det er rigtig vigtigt, at vi åbner os over for omverdenen,« siger hun.

Jannik Schack Linnemann er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv, og han mener, at Dansk Folkepartis synspunkt udgør et stort problem for erhvervslivet. Det er et afgørende parameter for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, at der er adgang til en engelsksproget folkeskole, mener han.

»Det er forstemmende, at Dansk Folkeparti tager erhvervslivet som gidsel på den måde. Vi er gode til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, men de bliver her ikke så længe. Ifølge undersøgelser angiver de selv muligheden for at få deres børn i en engelsksproget skole som meget vigtigt for at fastholde dem,« siger han.

Christine Antorini har ikke ønsket at udtale sig. Den Radikale undervisningsordfører, Lotte Rod (R), ønsker heller ikke at tackle DFs vetokrav i pressen:

»Vi må tage det ved forhandlingsbordet. Men jeg synes generelt, forhandlingerne har været præget af, at de borgerlige partier går mere op i det politiske spil, end i hvad der er bedst for børnene,« siger Lotte Rod.

Dagens Gossip