DF stiller sig tvivlsomme over for fosteradoption

»Vi kan ikke sige ja til fosteradoption her og nu, da der først bør laves undersøgelser af, hvordan de børn og voksne, der i dag er blevet til med sæddonation og ægdonation, klarer sig og har det psykisk. Det er ikke et skridt vi vil tage, før de undersøgelser,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

I lande som Finland, Spanien og USA er fosteradoption lovligt, men i Danmark skal én af forældrene være ophav til befrugtningen. Tusindvis af befrugtede æg bliver hvert år smidt ud i Danmark fra par eller enlige kvinder, som under behandling for barnløshed har fået frosset befrugtede æg ned til senere brug til for eksempel søskende. Efter fem år kræver lovgivningen, at æggene destrueres.

Lige nu overvejer Etisk Råd at tage adoption af befrugtede æg op til debat, men rådet ser mange etiske udfordringer i forbindelse med det. Især hensynet til barnet, som senere i livet kan komme til at stå over for udfordringen at finde sin biologiske forældre eller søskende.

Hvis sundhedsministeren tager det op i Folketinget, er det også ét af de spørgsmål, Liselott Blixt vil stille sig kritisk over for.

»Der skal formes nogle retningslinjer om, hvordan det skal foregå. For eksempel om børnene skal kunne finde deres biologiske forældre igen. Jeg synes, at der er mange ubesvarede spørgsmål, derfor er det ikke et umiddelbart ja til fosteradoption fra Dansk Folkepartis side,« siger Liselott Blixt.

Dagens Gossip