DF: Sundhedsministeren tager satspuljen til gidsel

Karina Adsbøl, handicapordfører DF, har været til forhandlinger hos socialminister Anette Wilhelmsen omkring satspuljen på socialområdet.

Karina Adsbøl er noget forundret over Astrid Krags gidselstagning i satspuljekredsen:

- Grundet Astrid Krag (SF) er vi nødsaget til, at afvente resultatet af vores forhandlinger. Det er til stor gene for både borgerne og organisationerne. Sundhedsministeren sætter dermed en kæmpe kæp i hjulet overfor hendes egen minister på socialområdet. Det er kritisabelt, at sundhedsministeren har afvist at imødekomme oppositionens hovedkrav om, at der i årets satspuljeforlig skal afsættes penge til indførelsen af konkrete mål for nedbringelsen af tvang i psykiatrien, siger Karina Adsbøl og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi sikrer den brede opbakning, og det kan vi gøre ved at lave en aftale ved satspuljeforhandlingerne. Det er simpelthen ufatteligt, at regeringen ikke vil være med til at fastsætte måltal for nedbringelsen af tvang i psykiatrien. Astrid Krag er den helt store skurk i dette forløb.

Dagens Gossip