DF tilfreds med lukning af ungdomsråd

Bag beslutningen om at tage pengene fra ungdomsrådet står Dansk Folkeparti. Under forhandlingerne om fordelingen af satspuljemidlerne stod partiet fast på, at Ny-Dansk Ungdomsråd ikke skulle have del i pengene, og derfor glæder integrationsordfører Martin Henriksen (DF) sig over, at rådet nu lukker.

»Det sender et udmærket signal, at hvis man siger, at man ønsker at engagere unge i demokrati, så skal man ikke samarbejde med folk, der har ekstremistiske synspunkter,« siger han.

Martin Henriksen henviser til den pakistanske professor Muhammad Tahir-ul-Qadri, som sidste år deltog i en konference om radikalisering arrangeret af Ny-Dansk Ungdomsråd. I hjemlandet er Tahir-ul-Qadri fortaler for indførelse af sharia-lovgivning, og derfor hører det ingen steder hjemme at lade ham tale ved en dansk konference, mener DF-ordføreren.

»Man kan sagtens finde elementer ved Ny-Dansk Ungdomsråd, der ser fornuftige ud på papiret, men folk skal dømmes på deres handlinger. Her inviterede man en taler, der har rost sig selv for at være med til at indføre dødsstraf til kritikere af islam. Det er uforligneligt med dansk folkestyre, og det burde man have tænkt på,« siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Andre danske foreninger, for eksempel flere partiers ungdomsorganisationer, har holdt debatmøder med nazister og andre højreekstremister. Skal de også miste det statslige tilskud?

»Det er i mine øjne op til moderpartierne at afgøre, om deres ungdomsorganisationer gør noget forkert. Men jeg bryder mig ikke om, at man giver taletid til nazister og islamister,« siger Martin Henriksen.

Det Radikale Venstre er også med i satspuljeforliget og har som sådan været med til at fratage Ny-Dansk Ungdomsråd tilskuddet. Alligevel ærgrer integrationsordfører Liv Holm Andersen (R) sig over, at rådet nu nedlægges.

»Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Ny-Dansk Ungdomsråd. Jeg har blandt andet deltaget i Nydansk Grundlovsdag og De Overhørtes Parlament, og jeg har også holdt møder og drøftet integration med dem på Christiansborg. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at de nu tvinges til at lukke på grund af et enkelt arrangement,« siger hun.

Når de Radikale alligevel accepterede at fjerne tilskuddet, skyldes det ifølge Liv Holm Andersen, at Dansk Folkeparti var »forhippet« på, at det skulle ske.

»Det er vilkårene i en forhandlingssituation, hvor modparten står stærkt på en enkelt mærkesag. Vi var nødt til at bøje os for at få aftalen i hus, men selv om det er ærgerligt, så er det en lille pris for at støtte en masse andre gode integrationsprojekter,« siger den radikale ordfører.

Hun har desuden tiltro til, at ildsjælene fra Ny-Dansk Ungdomsråd vil finde nye platforme til at kæmpe for et involvere unge indvandrere i dansk demokrati.

Ny-Dansk Ungdomsråd blev stiftet i 2010 på initiativ af Integrationsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Dagens Gossip