DI bifalder mere aktiv hjemmehjælp

Den store erhvervsorganisation opfordrer regeringen til at inddrage danske virksomheder inden for velfærdsområdet i arbejdet.

»En række danske virksomheder har i flere år arbejdet med hjemmehjælp, genoptræning og sygepleje både herhjemme og i andre lande. Virksomhederne har derfor stor erfaring med eksempelvis at få ældre til at gå igen efter faldulykker, eller at små skavanker ikke udvikler sig til noget kronisk,« siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service, som har været medlem af kommissionen.

DI peger på, at velfærdsteknologiske tiltag som loftlifte samt digitale løsninger som genoptræning over computeren er vigtige, når man skal tilrettelægge hjemmehjælpen. I det henseende er det oplagt at etablere et offentligt-privat samarbejde, der kan bidrage til at udvikle nye og smarte løsninger, der kan bistå de ældre med at blive uafhængige af hjælp i længere tid og selv bestemme over deres liv.

»Det er ikke kommuner og regioner, der udvikler ny teknologi. Det sker i de private virksomheder i et tæt samspil med den offentlige sektor, hvor virksomhederne kan udvikle og afprøve nye løsninger. Hvis vi skal udvikle smartere måder at drive ældrepleje på, er kommuner og regioner derfor nødt til at åbne mere op for private virksomheder,« siger Mette Rose Skaksen.

Dagens Gossip