DI: Grundlæggende ubalance i dansk samfundsmodel

DI peger på, at der er en »grundlæggende ubalance« i den danske samfundsmodel, og at den skal adresseres. DI foreslår direkte, at det offentlige de næste syv år skal have nulvækst - derudover skal der fokus på arbejdsmarkedets strukturelle problemer.

Et af problemerne er virksomhedernes behov for arbejdskraft, der ventes at stige, når man kommer til at tale om finanskrisen og dens konsekvenser i datid. Her peger DI på, at der er behov for at flytte hele 35.000 arbejdspladser fra det offentlige til det private.

»Vores virksomheder får brug for deres arbejdskraft. Og sandheden er, at alt for mange af Danmarks kloge hoveder i dag arbejder i den offentlige sektor,« siger fagleder Morten Granzau Nielsen fra DI på hjemmesiden.

Derudover skal 33.000 personer flyttes fra offentlig forsørgelse og ud på det private arbejdsmarked. I den forbindelse peger organisationen på, at Sverige for eksempel har markant færre borgere på førtidspension.

Endelig handler det også om at få konkurrencedygtigheden op i gear. DI mener, at politikerne skal fastholde fokus på det felt og gøre det mere profitabelt at arbejde ved at sænke en række af »de mest skadelige« skatter og afgifter, som organisationen formulerer det.

»Og vi skal prioritere de offentlige udgifter til de områder, der gør os mere konkurrencedygtige så som til forskning, til uddannelse og til bedre infrastruktur,« siger Morten Granzau Nielsen fra DI.

Dagens Gossip