DI rækker hånden ud til Danske Universiteter

»Jeg tror ikke, at universiteterne alene kan sikre, at flere færdiguddannede akademikere ender i private jobs. Jeg så gerne, at erhvervslivet med tiden blev mere åbent for også at rekruttere nyuddannede med en lang videregående uddannelse,« siger Jens Oddershede.

Den udmelding kommer efter, at uddannelsesminister Morten Østergaard (R) forud for en ny kvalitetsreform af uddannelsessystemet kræver, at universiteterne målretter deres uddannelser mere mod erhvervslivets behov.

I Dansk Industri erkender man, at man ligesom Danske Universiteter har et ansvar, hvis flere færdiguddannede akademikere fremover skal sikres job i den private sektor.

»Jeg er enig i udmeldingen fra Danske Universiteter. Der er i øjeblikket guld på gaden i det omfang, at der er arbejdsløse akademikere, som formentlig kunne have en fornuftig funktion i vores virksomheder, hvis vi har kræfterne til at tage dem ind, selv om de har akavede profiler,« siger direktør i Dansk Industri Lars B. Goldschmidt og uddyber:

»Vi skal være åbne over for dem med en anderledes profil. Mange af dem kan rigtig nok levere en fornuftig indsats. Så der tror jeg også, vi kunne blive bedre«, siger han.

Regeringen forventer, at deres vækstplan kan være med til at skabe 160.000 nye jobs i den private sektor frem mod 2020. Det betyder, at danske virksomheder om få år vil mangle kvalificerede akademikere, hvis ikke universiteterne bliver bedre til at ruste de studerende til en karriere i erhvervslivet.

»Jeg tror stadig, at hovedproblemet er, at de unge igennem deres uddannelse ikke bliver godt nok introduceret til, hvordan de kan bruge deres uddannelse i en erhvervsvirksomhed. Det er noget, der skal arbejdes med fremadrettet. Man kan eksempelvis etablere et tættere samarbejde med virksomheder, man kan integrere opgaver fra virksomheder i undervisningen eller lave bedre muligheder for praktikpladser,« siger Lars B. Goldschmidt.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at universiteterne siden 2009 har ekspederet flere nyuddannede ud i private jobs sammenlignet med jobs i den offentlige sektor. Men det er i sig selv ikke nok, erkender Jens Oddershede.

»Jeg tror, vi skal kigge nærmere på uddannelsernes indhold, og hvordan vi kan styrke de studerende uden for undervisningen. Det er også vigtigt, at vi lytter en ekstra gang til erhvervslivets behov. Men vi er allerede i gang med meget af det,« siger Jens Oddershede.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) fortæller til Berlingske tirsdag, at han ikke ønsker at fremlægge konkrete løsninger på nuværende tidspunkt. Det er endnu uvist, hvornår forhandlingerne om den nye kvalitetsreform begynder.

Dagens Gossip