DI vil have private virksomheder til at genanvende affaldet

»Det er helt nødvendigt at stille skarpt på anvendelsen af ressourcer som led i den grønne omstilling. Men vi er bekymret for, at regeringens strategi, som vi ellers er positive over for, medfører øgede omkostninger for erhvervslivet,« siger direktør Lars Goldschmidt, DI, i en pressemeddelelse.

»Det vil være helt på tværs af regeringens øvrige arbejde, for eksempel i Vækstplan.dk, med at gøre det billigere at producere herhjemme for at sikre vækst og jobskabelse,« tilføjer han.

DI mener, at der er mange gode takter i regeringens udspil, der blev fremlagt mandag, og som blandt andet betyder, at danskerne skal genanvende seks gange så meget organisk affald fra husholdningerne i 2022 sammenlignet med i dag. Men der skal ifølge DI håndfaste ændringer til, hvis regeringen skal nå i mål med de gode hensigter.

»Det er helt afgørende, at den kommunale anvisningsret til affald ophæves, så private virksomheder kan komme på banen. Den frie konkurrence om affaldet vil sikre bedre og billigere løsninger til gavn for borgere og for virksomheder og til gavn for væksten og skabelse af nye arbejdspladser,« siger Lars Goldschmidt.

Regeringen har samtidig med ressourcestrategien bebudet, at affaldsforbrændingen skal organiseres på en anden måde. Det ser DI frem til, men organisationen opfordrer samtidig regeringen til at se på hele den kommunale håndtering af affald.

»Vi har behov for en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan, så virksomheder, der har produktion i flere kommuner, ikke skal leve op til flere forskellige løsninger. Det er ikke ressourceeffektivt, når vi får tre spande i en kommune, fem i en anden og fem i en tredje, men med andre sorteringsregler. Vi har brug for enkle løsninger og ikke flere omkostninger til virksomhederne,« siger Lars Goldschmidt.

Dagens Gossip