Direktør i Vestas koster op mod 134 millioner

To hemmelige aftaler indgået af den fyrede koncernøkonomidirektør i Vestas, Henrik Nørremark, har efter alt at dømme kostet koncernen mellem fire og 18 millioner euro, oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Det svarer til mellem 30 og 134 millioner danske kroner.

Derfor har bestyrelsen valgt af ophæve Nørremarks fratrædelsesordning.

Aftalerne er blevet indgået i Indien i efteråret 2011 på Vestas' vegne, men hverken bestyrelsen eller koncernchefen Ditlev Engel har haft kendskab til aftalerne.

- Aftalerne synes indgået i strid med selskabets interne tegningsregler og selskabets interesser. De fire millioner euro er formentlig tabt, eftersom Henrik Nørremark har eftergivet dette beløb som led i en af de indgåede aftaler, skriver Vestas.

Koncernen tilføjer, at det nu undersøges, om og i hvilket omfang de øvrige 14 millioner euro, der er overført til to indiske selskaber, vil kunne tilbageføres.

Beslutningen om at ophæve Henrik Nørremarks fratrædelsesaftale blev truffet, efter at bestyrelsens nominerings- og kompensationsudvalg havde gennemført en grundig revisions- og advokatundersøgelse, der bragte de hemmelige aftaler for dagen.

- De undersøgelser, vi har ladet foretage, viser, at såvel den tidligere som den nuværende bestyrelse samt koncernchefen har været holdt uvidende om ovennævnte dispositioner, siger bestyrelsesformand Bert Nordberg.

Han tilføjer, at han er tilfreds med, at selskabet som det første skridt har besluttet at ophæve Henrik Nørremarks fratrædelsesaftale, ligesom man har bedt advokater om at foretage yderligere undersøgelser.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, om der også er grundlag for at rejse erstatningskrav, siger han og tilføjer:

- Det er et kompliceret udredningsarbejde, der pågår, så et eventuelt erstatningskrav vil afhænge af den juridiske vurdering af de yderligere oplysninger, det er muligt for revisorerne og advokaterne at fremskaffe.

Ophævelsen af Nørremarks fratrædelsesordning skete 6. september, og Vestas vælger at offentliggøre beslutningen nu, fordi Jyllands-Posten onsdag bringer en artikel om ophævelsen af fratrædelsesordningen.

Dagens Gossip