DJØF isoleres i debat om politiske embedsmænd

I DJØF mener man dog, at det er en helt forkert vej at gå.

»Vores erfaring er, at lige meget hvor mange politisk udpegede embedsmænd, man udpeger, så er der stadig brug for det faste embedsværks rådgivning. Vi kommer med fagligheden og sagligheden kombineret med en politisk rådgivning,« siger Per Hansen, næstformand i DJØF og afdelingschef i Børne- og undervisningsministeriet.

I april advarede en række forhenværende departementschefer i Berlingske mod, at tiden var løbet fra det neutrale embedsværk. Nu blusser debatten op igen, efter at Karsten Lauritzen (V) og Jacob Bjerregaard (S) foreslår, at danske ministerier udstyres med viceministre, som man kender det fra Sverige, eller andre politisk udpegede embedsmænd. Et forslag, som Enhedslisten også er tilhænger af. Men det vil forringe ministerbetjeningen, mener man i DJØF.

»Jeg tror ikke, flere politiske embedsmænd er en efterspurgt løsning. Tværtimod. Undersøgelser viser, at ministre og tidligere ministre er godt tilfredse med det system, vi har i dag,« siger Per Hansen.

I Danmark værner man om et fast embedsværk, hvor de samme partineutrale embedsmænd rådgiver i både faglige og politiske forhold, uanset regeringens farve. Men ifølge lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet Birgitte Poulsen, der forsker i forholdet mellem ministre og embedsmænd, vil flere politisk udpegede embedsmænd være med til at beskytte et dansk embedssystem, »som er ved at bryde sammen«.

»Meget tyder på, at systemet ikke fungerer, som det skal. Det er blevet for svært for topembedsmænd at trække en grænse for, hvor langt man skal gå i sin politiske rådgivning. Se eksempelvis skattesagen, statsløsesagen og jægerbogsagen,« siger hun.

Ifølge forhenværende departementschef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted, har det faste embedsværk fået for meget politisk indflydelse.

»Forklaringen er, at embedsmænd i dag er hovedaktør i at forme politikken. Værdier, retninger og ansvaret for politikken er formelt set politikernes ansvar, men i dag foregår udformningen af politikken hos det neutrale embedsværk i maskinrummet, fordi ministeren simpelthen ikke har tid,« siger Jørgen Rosted.

I Enhedslisten mener man, at indførelsen af viceministre kan give et dominerende embedsværk et nødvendigt politisk modspil.

»Vi er bestemt ikke afvisende over for at lade en kommission eller et udvalg se nærmere på, hvordan embedssystemet kan ændres,« siger retsordfører for Enhedslisten Pernille Skipper (Ø).

Finansminister Bjarne Corydon (S) oplyste i maj til Berlingske Nyhedsbureau, at regeringen ikke ønsker flere politisk udpegede embedsmænd.

Dagens Gossip