Djøf vil have belyst fordele og ulemper ved whistleblower-ordning

»Vi har ikke set det konkrete forslag fra Enhedslisten, men det følger op på et helt grundlæggende behov for et sikkert retsgrundlag for nuværende og eventuelt fremtidige whistleblower-ordninger i den offentlige sektor,« udtaler Henning Thiesen, formand for de offentlige chefer i Djøf, i en pressemeddelelse. Samtidig understreger han, at det i alle virksomheder og organisationer er vigtigt at være opmærksom på og åben over for redskaber, der kan få svindelnumre frem i lyset.

Djøf er enig i, at en whistleblower-ordning for især større og internationalt orienterede virksomheder kan være et nyttigt redskab til at afdække misbrug og ulovligheder. Dog skal man være opmærksom på, at der er forskel på private og offentlige virksomheder, påpeger Henning Thiesen.

»I det offentlige er der med især offentlighedsloven, Ombudsmanden, Rigsrevisionen og de kommunale tilsynsråd fundamentalt andre spilleregler for at afdække forseelser og misbrug,« siger han og uddyber:

»Den offentlige forvaltning skal være præget af gennemsigtighed, og misbrug af offentlige midler skal bekæmpes. Og heldigvis har vi en helt grundlæggende sund kultur i den offentlige forvaltning. I Djøf er vi derfor nervøse for, om en whistleblower-ordning fjerner fokus fra det reelle behov: At sikre rammer for dialogen på arbejdspladserne, så alle ansatte frit og uden frygt for deres ansættelse kan rejse mistanke om uredelige forhold i administrationen.«

Forslaget kommer fra Enhedslisten, der genfremsætter det lovforslag om beskyttelse af whistleblowere, som en samlet rød blok var afsender på i 2009. Mens de tre regeringspartier alle er positive over for forslaget, mener Venstre, at offentligt ansatte allerede i dag har rig mulighed for at gå til myndighederne, hvis de oplever noget kritisabelt på deres arbejdsplads.

Dagens Gossip