Dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens udsat til 2014

Det praktiske arbejde med lægningen af det nye dobbelte jernbanespor mellem Vamdrup og Vojens ventes først at komme i gang i 2014, og selve sporet forventes først klar til brug i slutningen af 2015. Det fortæller projektleder René J. Clausen fra Banedanmark til Vamdrup Netavis.

- Vi arbejder lige nu med stadieplanlægningen og forberedelserne i forbindelse med nødvendige arkæologisk undersøgelser i jordbunden. Her forventer vi, det praktiske gravearbejde bliver udført på udvalgte stedet i løbet af foråret 2013, fortæller han videre.

Sideløbende med dette arbejde arbejdes der i øjeblikket også med flere ekspropriationssager omkring de ejendomme, som er dømt nedrivning:

- Dette arbejde er i gang nu, fordi flere af ejerne af ejendommene har ønsket at få deres ekspropriationssager rykket frem i forhold den oprindelige tidsplan, hvilket de også, ifølge loven, helt har ret til, fortæller René J. Clausen fra Banedanmark.

Det er huse, som alle ligger ved banen mellem Vamdrup og Farris, der som en følge af anlæggelsen af det nye dobbeltspor er dømt til ekspropriation med efterfølgende nedrivninger. Det handler om huse tæt ved banen ved Bastrup Skovvej, Soelsvej og Ballegårdsvej i Bastrup. Tre af husene har oprindelige virket som beboelse for ledvogtere.

 

Dagens Gossip