Dokumentar i aften: Han vil have alle muslimer ud af Europa

I aften toner dokumentaren 'Et ekstremt netværk' frem på DR1. DR har i 2012 fulgt det danske anti-islam miljø. 'Et ekstremt netværk' undersøger, hvilken rolle danske anti-islam-foreninger spiller i dannelsen af et internationalt anti-islam netværk.

Den norske Anders Breiviks verdensbillede var angiveligt stærkt inspireret af anti-islam-gruppernes retorik og Politiets Efterretningstjeneste følger udviklingen tæt.

En af de centrale frontfigurer i det danske anti-islammiljø er Anders Gravers fra organisationen SIOE (Stop islamiseringen af Europa red).  Anders Gravers kommer fra Nordjylland og har de senere år fået en mere og mere fremtrædende rolle i det internationale anti-islam miljø.

Anders Gravers organisation arbejder blandt andet tæt sammen med den engelske anti-islambevægelse 'English Defense League', der i England er berygtet for demonstrationer i byområder med mange muslimer og etniske minoriteter.

I dokumentaren viser DR, hvordan der i forbindelse med fælles demonstrationer både i Århus og Stockholm knyttes tætte bånd mellem de to organisationer.

I Stockholm modtager de europæiske anti-islamgrupper ledende medlemmer fra amerikanske søsterorganisationer, der kommer for at bakke op. I den svenske hovedstad dannes organisationen 'Stop Islamization of Nations', forkortet SION, som nu dækker de vestlige lande. Anders Gravers spiller en central rolle i dannelsen af netværket.

Anti-islam som inspirationskilde

Udviklingen følges tæt af Politiets Efterretningstjeneste i Danmark.

Efter Anders Breiviks massakre i sommeren 2011 har dansk politi haft særligt fokus på de danske anti-islam miljøer. Organisationerne tager officielt afstand fra vold og lægger afstand til Anders Breiviks handlinger. Men politiet frygter, at retorikken og propagandaen, der udspringer fra disse miljøer, kan påvirke grupper eller enkeltpersoner til voldelige aktioner.

I retssagen mod Anders Breivik i sommeren 2012 afdækkede de norske myndigheder, hvordan Anders Breivik var stærkt inspireret af anti-islam grupperne i Europa og i USA.

Inden Anders Breivik begik sine handlinger, lagde han et 1500 sider langt manifest på internettet. Dokumentaren undersøger, om der i manifestet er henvisninger til anti-islammiljøet i Danmark.

Den vises i aften klokken 20.40 på DR1.

Dagens Gossip