Dokumentation: Dette sigtes Arnfeldt for

Københavns Politi har torsdag sigtet tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens (V) spindoktor Peter Arnfeldt for overtrædelse og forsøg på overtrædelse af straffelovens §152.

Han sigtes for to forhold - både for at have lækket statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) fortrolige skattepapirer til BT og for forsøg på at lægge de fortrolige papirer til Ekstra Bladet.

Sådan skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse:

Forhold 1:

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, jf. til dels § 21, stk. 1, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til oktober 2010 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til Ekstra Bladet at have videregivet eller forsøgt at videregive fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Forhold 2:

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. l, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til onsdag den 7. september 2011 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til dagbladet BT at have videregivet fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Straffelovens § 152 har følgende ordlyd:

* § 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

* Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år.

Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

* Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

* Forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 1, indtræder efter to år, mens forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 2, indtræder efter fem år, jf. straffelovens § 93, stk. 1.

 

Dagens Gossip