DONG får tilført 11 milliarder

Fordelingen af de nye aktier betyder, at Goldman Sachs køber sin ind for 8 milliarder kroner, ATP tegner aktier for 2,2 mia. kroner, og PFA skyder 800 millioner kroner i DONG.

Investeringen betyder, at det samlede selskab bliver værdiansat til 31,5 milliarder kroner før egenkapitalindskuddet.

Endvidere betyder aktieudvidelsen, at Goldman Sachs og ATP vil blive repræsenteret i DONG Energy's bestyrelse.

Dagens Gossip