DONG får tilført 11 milliarder

Fordelingen af de nye aktier betyder, at Goldman Sachs køber sin ind for 8 milliarder kroner, ATP tegner aktier for 2,2 mia. kroner, og PFA skyder 800 millioner kroner i DONG.

Investeringen betyder, at det samlede selskab bliver værdiansat til 31,5 milliarder kroner før egenkapitalindskuddet.

Endvidere betyder aktieudvidelsen, at Goldman Sachs og ATP vil blive repræsenteret i DONG Energy's bestyrelse. 

Allerede i februar blev der lagt en finansiel handlingsplan for DONG, som skulle tilføres minimum 6-8 mia. kroner i ny egenkapital. Aftalen er dog betinget af blandt andet politisk godkendelse og ventes gennemført inden udgangen af året.

»DONG Energy har spændende og profitable vækstmuligheder. Med tilførslen af ny egenkapital er vi næsten i mål med vores finansielle handlingsplan og har dermed skabt det nødvendige grundlag for at forfølge vores ambitioner for de kommende år,« siger administrerende direktør Henrik Poulsen.Danske stats ejerandel i DONG Energy A/S reduceres med udvidelsen fra ca. 81 til ca. 60 procent, og de eksisterende minoritetsaktionærers andel reduceres samlet fra ca.19 til ca. 14 procent. Goldman Sachs kommer til at eje ca. 19 procent, ATP cirka 5 procent og PFA ca. 2 procent - men hvis de eksisterende minoritetsaktionærer vælger at deltage i kapitaludvidelsen, vil det ændre på ovennævnte ejerfordeling.

Parterne er også enige om at søge en børsnotering af DONG Energy gennemført, men hvis DONG Energy ikke er blevet børsnoteret efter aflæggelsen af regnskabet for 2017, har de nye investorer mulighed for at sælge deres aktier tilbage til staten på allerede aftalte vilkår.

Dagens Gossip