Dong skal sætte prisen på transport af Nordsø-gas ned

Det koster for selskaberne at sende gas fra Nordsøen ind til den jyske vestkyst i Dong Naturgas' ledninger.

Men prisen har været for høj. Derfor pålægger Energistyrelsen nu Dong at nedsætte prisen til 5,75 øre pr. kubikmeter naturgas. Den fastsatte pris skal dække både kapacitet- og volumenbetaling, oplyser styrelsen.

Afgørelsen kommer til at omfatte aftaler, der er lavet med Maersk Energy Marketing i perioden juli 2011 til oktober 2012. Det var Maersk Energy Marketing, der tilbage i 2011 klagede over priserne i aftalerne, der blev indgået i juli 2011.

Det er ikke kun aftalen mellem Maersk og Dong, som prisnedsættelsen får betydning for:

- Afgørelsen får også indflydelse på prisniveauet i andre nuværende og fremtidige aftaler om transport af naturgas i det danske opstrømssystem, oplyser Energistyrelsen.

Allerede i oktober 2012 nåede Energistyrelsen frem til, at transportpriserne var høje i aftalerne med Maersk Energy Marketing.

Dengang blev Dong pålagt at nedsætte transportprisen fra de daværende 10 øre pr. kubikmeter til et niveau på 5-7 øre pr. kubikmeter naturgas.

Begge parter i sagen klagede over Energitilsynets afgørelse til Energiklagenævnet. Men klagenævnet var enig med tilsynet og stadfæstede afgørelsen. Dog ville nævnet have Energitilsynet til at fastsætte en specifik transportpris inden for intervallet 5-7 øre.

Og det er derfor, at Energitilsynet nu er kommet frem til, at et rimeligt niveau for transportprisen er 5,75 øre pr. kubikmeter.

De danske gasledninger består af et større rørsystem i Nordsøen. Dong Naturgas ejer størstedelen af gasledningerne i Nordsøen.

Samlet set - inklusive Dongs egen transport - blev der i 2012 transporteret 4,5 milliarder kubikmeter naturgas fra felterne i Nordsøen til Nybro.

/ritzau/

Dagens Gossip