Dropper øremærket barsel til fædre: Vil give far en barselsbonus

Regeringen har onsdag besluttet at droppe en øremærkning af barsel til fædre.

Men fra nytår vil regeringen forsøge at indføre en bonusordning, der præmierer familier, som holder en mere ligelig fordeling af barsel og forældreorlov, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

- Regeringen ønsker, at fædre tager mere barsel - både af hensyn til børnene, fædrene og familierne og for at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse.

- Men den rigtige måde er ikke, at vi ved lov skal bestemme over, hvordan familierne skal vælge at fordele barslen imellem sig, siger hun.

Beslutningen er truffet samtidig med, at et regeringsudvalg om øremærket barsel nærmer sig afslutningen på sin kortlægning af brugen af barsel.

Udvalgsarbejdet viser ifølge ministeriet blandt andet, at mange lønmodtagere på det private arbejdsmarked ikke i lige så stort omfang som i det offentlige, har adgang til barsel med fuld løn.

Resultatet af en øremærkning kunne derfor blive enten en ufrivillig indkomstnedgang for en række familier - eller at familierne endte med at holde kortere barsel samlet set, ifølge ministeriet.

- Vi har ikke ændret holdning til, at det er i barnets og familiens interesse, at fædre i højere grad tager barsel. Vores mål er intakt.

- Men vi vil ikke løbe risikoen for, at familierne samlet set vil tage mindre orlov sammen med deres børn end i dag, siger ministeren.

- Det har aldrig været regeringens intention, at børnene og familierne skulle ende med at betale prisen for øremærket barsel, siger Mette Frederiksen.

Regeringens udspil om en bonusordningen er et toårigt forsøg, der kommer til at gælde for familier med børn født i 2014 eller i 2015. Den udgør et skattefrit beløb på 100 kroner om dagen, til de familier, hvor begge forældre holder mindst seks ugers orlov.

- Med den model fastholder vi målet om, at fædre skal tage en større del af orloven - men det sker på en måde, hvor familierne ved hjælp af positive incitamenter selv kan vælge, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip