Du bliver flået i afgifter: Staten puster din elregning op

Ifølge hendes tal for årets første halvår skal en typiske gennemsnitsfamilie betale cirka 8.950 kroner for at få dækket sit elbehov i 2013. I 2009 skulle familien betale cirka 7.800 kroner for de samme 4000 kwh, og det svarer til en stigning på cirka 14,5 procent over perioden over de fem år.

Bag tallene viser det sig, at den gennemsnitlige pris kun for strømmen er lavere i første halvår 2013 end i januar 2009, da den kostede familien 1.723 kroner. Nu koster strømmen kun 1.361 kroner svarende til et fald på 21 procent. Men alene prisen på strøm udgør en lille del af den samlede regning - kun godt 16 procent i 2013. Resten af regningen - og skylden for stigningen - ligger på et abonnement til elselskabets administration, transport af elektriciteten frem til forbrugeren, den såkaldte PSO-tarif som blandt andet går til udvikling af miljøvenlig elproduktion, samt endelig forskellige afgifter og moms til staten.

Udviklingen betyder, at den rene elpris i dag udgør en mindre andel af den samlede elpris, mens moms og afgifter udgør en større andel.

»Hvis vi antager, at den gennemsnitlige samlede elpris i første halvår af 2013 ligger fast for hele året, så bruger en gennemsnitlig familie omkring 8.950 kroner på el i 2013. Af de 8.950 kroner går de 1.450 kroner til ren el, mens knap 5.100 kroner dækker over afgifter og moms,« konkluderer Camilla Skovsbo Erichsen.

Til sammenligning var familiens elregning i 2009 sammensat sådan, at den samlede årlige regning på cirka 7.800 kroner var fordelt på godt 1.500 kroner til ren el og 4.300 kroner til afgifter og moms.

»I 2009 udgjorde ren el altså mere end 19 procent af den samlede elpris, mens afgifter og moms udgjorde 55 procent af den samlede pris. De to andele er i dag henholdsvis 16,2 procent og 56,7 procent,« påpeger økonomen.

Den lille og skrumpende andel, som den rene elpris udgør på den samlede regning, betyder også, at et skift af elselskab ikke har den store effekt. En søgning på det offentlige prisværktøj for elpriser, Elpristavlen.dk, viser, at familien med et forbrug på 4000 kwh i Dongs forsyningsområde kan spare 54 kroner om måneden fra det dyreste til det billigste tilbud med fast pris. Med variabel pris er forskellen kun godt 30 kroner.

»Det er altså kun den rene elpris og abonnementet til elselskabet, der påvirkes, hvis man skifter. For manges vedkommende vil et skifte til et andet elselskab derfor påvirke elregningen i mindre grad, end man umiddelbart kunne tro,« vurderer Camilla Skovsbo Erichsen.

Dagens Gossip