Dyremor bliver skudt: Unger efterlades til sultedøden

Hundredvis af dyreunger efterlades hvert år alene til sultedøden, fordi moderen er blevet skudt.

Pattedyr som ræve, harer og hjortevildt, som nogen gange giver skader på afgrøder, eller husdyr, er af samme grund jaget vildt, selv når de har unger.

Officielt må ræven jages fra 1.september til 1. februar. Men hvis en ræv volder problemer eller en lodsejer bare mener, den gør det, så er reglerne for at aflive dyret så lempelige, at ræven ifølge de grønne organisationer reelt er fredløs.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse nu have miljøministeren til at stoppe.

Det skal ske i forbindelse med, at ministerens rådgivende udvalg, Vildtforvaltningsrådet, er i gang med en revision af bekendtgørelsen om vildtskader.

- Vi er helt klar over, at det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at aflive problematiske dyr. Men de nuværende, gamle regler betyder, at dyreunger efterlades til at dø af sult og tørst. Det er helt uacceptabelt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Vildtforvaltningsrådet.

Dyrenes Beskyttelse bakker op:

- Alle dyrearter bør være fredet i yngleperioden af hensyn til afkommet. Der skal meget tungtvejende grunde til at fravige det princip, siger biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.

De grønne foreninger støtter sig til en tidligere anbefaling fra Dyreetisk Råd, som rådgiver fødevareministeren om dyrs forhold. Rådet anbefaler, at muligheden for at skyde dyr i yngleperioden begrænses. Og at dispensation altid skal kræve en vurdering fra Naturstyrelsen.

Danmarks Jægerforbund er ikke afvisende.

- Grundliggende skal vi behandle dyr etisk korrekt, og der kan være brug for at justere på reglerne, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip