Dyreorganisation: Smid dyresmuglere længere tid i fængsel

Straffen for at handle ulovligt med truede dyr og planter skal være højere.

Det mener WWF Verdensnaturfonden, som foreslår, at strafferammen bliver hævet fra et til mindst to års fængsel.

Den nuværende strafferamme betyder, at politiet ikke har adgang til mail-korrespondance og telefonaflytning, når de efterforsker sager om illegal handel med truede dyr og planter.

Det skyldes, at retsplejeloven bestemmer, at kun alvorlige forbrydelser, der har udsigt til at udløse en fængselsdom på mindst to års fængsel, kan give politiet adgang til indgreb i den normalt gældende meddelelseshemmelighed.

Læs mere: FN vil bekæmpe ulovlig jagt på truede dyr

- Uden adgang til især mail-korrespondance har politiet ofte ikke en kinamands chance for at løfte bevisbyrden i sager om illegal handel med truede dyr og planter. Derfor må politiet have flere redskaber i efterforskingen, siger Gitte Seeberg, som er generalsekretær hos WWF Verdensnaturfonden.

- Konkret foreslår vi derfor, at strafferammen for overtrædelse af Washington-konventionen hæves fra de nugældende et års til mindst to års fængsel, fortsætter hun.

Den 30. juli vedtog FN en resolution, som forpligter alle lande til at stramme op i forhold til at stoppe det stigende krybskytteri og den illegale handel med truede dyr og planter.

I starten af 2016 skal FN’s generalsekretær aflægge rapport om den globale wildlife-kriminalitet og landenes gennemførelse af FN-resolutionen.

Følg Dagens Dyreriget for flere lignende artikler:

 

 

Dagens Gossip