Dyrere cigaretter kan få 80.000 til at skodde smøgerne

Hvis politikerne virkelig ønsker at komme den sociale ulighed i sundhed i Danmark til livs, er det først og fremmest rygningen, der skal sættes ind overfor, lyder det fra Inge Vestbo, Hjerteforeningens administrerende direktør.

»Der er stor social ulighed i rygning i Danmark, hvor der er flest rygere blandt personer med kort uddannelse og lav indkomst. Der har i de senere år være et stort fald i antallet af rygere i Danmark, og det er især personer med høj uddannelse og høj indkomst, der er stoppet med at ryge. Den sociale ulighed i både daglig rygning og især storrygning er blevet forværret,« siger Inge Vestbo.

Statens Institut for Folkesundheds omfattende beregninger er lavet med udgangspunkt i fem forskellige scenarier. Et scenarie baserer sig på en prisstigning på 25 procent. Her vil resultatet være cirka 4.300 færre dødsfald fra blandt andet hjertesygdomme og lungekræft, mens en prisstigning på ti procent vil resultere i cirka 2.200 færre dødsfald i perioden frem mod 2050. Hvis prisen på tobak derimod falder med henholdsvis ti og fem procent, vil det omvendt betyde henholdsvis 120 og 570 flere dødsfald i perioden frem mod 2050.

»Videnskabelige studier har tidligere vist, at lavindkomstgrupperne i højere grad reagerer på prisstigninger end højindkomstgrupperne, som i højere grad reagerer og ændrer adfærd ved kampagner. Rygning er den største enkeltfaktor, der skaber ulighed i sundhed. Derfor vil det have en positiv effekt på social ulighed i rygning og på antal vundne leveår og undgåede dødsfald, hvis der bliver gennemført prisstigninger på tobak i Danmark,« siger Inge Vestbo.

Dagens Gossip