Efterlysning: Hvor er landsbyens gamle brandsprøjte?

Dengang - det var før, Hjarup mellem Kolding og Vamdrup havde sin helt egen brandsprøjte. Det var hestetrukket køretøj, som blev tilkaldt, når den ”røde hane” galede over landsbyens gårde og huse. Men hvor er den blevet af, den gamle sprøjte?

Lige siden Vamdrup Historisk Selskab indrettede sit første lokale museum i årene omkring 1970 i den gamle skole i Øster Vamdrup, har det været ønsker om at få køretøjet tilbage her til egnen. Og senest er der kræfter i Hjarup, som har været i gang for at finde sprøjten og få tilbage til lokalområdet, hvor den historisk hører hjemme.

Vamdrup Netavis har i den forbindelse fundet en artikel fra avisen Jydske Tidendes udgave fra søndag den 3. februar 1974. Her står blandt andet skrevet:

- Den gamle sprøjte blev for nogle år siden bragt fra Hjarup til greveparret Inge og Ingolf på Egeland fra en have i Kolding i fin restaureret stand. Det var overassistent ved Falck-Zonen i Kolding, Kaj Werling, som fandt sprøjten og skænkede den til greveparret på Egeland.

Derfra er sprøjten imidlertid for længst forsvundet.

Der står videre at læse i avisen fra dengang, at Kaj Werling fandt sprøjten ved noget af en tilfældighed på gård i Hjarup. Den stod gemt i en lade under et tykt støvlag. Efter aftale med gårdejeren fik Kaj Werling klenodiet til Kolding, hvor det på hans initiativ blev sat i stand:

Desuden står der:

- Det fortælles i Hjarup, at den gamle brandsprøjte i sine velmagtsdage havde til huse i et sprøjtehus, der lå ganske nær ved kirken. Når den ”røde hane” varslede ildløs i landsbyen, eller nærmeste omegn,  var det skik at ringe med kirkens udendørs kirkeklokke. Stærke lokale mænd ilede da straks til sprøjtehuset og kørte så alt hvad tøj og remmer kunne holde til brandstedet i håbet om de med den primitive sprøjte var i stand til at bremse ilden.

Erik Sørensen, Hjarup, hvis far var brandfoged i landsbyen, mener i de seneste år var sprøjten hestetrukket. Han mener, at den sidste gang den blev brugt i forbindelse med ilde brande var på gården Thomasminde og lidt senere ved en storbrand på gården Elisalund. Thomasminde brændte en sommer aften i 1947.

Men hvor landsbyens gamle sprøjte befinder sig nu, må i hvert fald foreløbig stå hen i det uvisse. Erik Sørensen, som hører til dem i Hjarup, der meget gerne vil have klenodiet tilbage til landsbyen, mener at sprøjten nu befinder sig ukendt sted på Silkeborgkanten.

Vamdrup Netavis har spurgt på Silkeborg Museum, men her kendte, dem vi talte med, ikke noget til en gammel brandsprøjte fra Hjarup. Derfor - skulle der være nogen, som ved noget mere om hvor klenodiet befinder sig, er oplysninger meget velkomne.

Dagens Gossip