Egedal Kommune får ny borgerrådgiver

Siden maj 2011 har borgere kunnet få hjælp af Egedal Kommunes borgerrådgiver, hvis de oplevede fejl i sagsbehandlingen eller havde brug for en guide til at finde rundt i det kommunale system.

Den nye borgerrådgiver er jurist Michael Thomsen, der siden august 2012 har fungeret som vikar, efter den tidligere borgerrådgiver stoppede.

- Vi behandler mange tusind sager i kommunen hvert år, og derfor opstår der helt naturligt fejl. Og fejl skal rettes og det er det borgerrådgiveren skal hjælpe med, siger Egedal Kommunes borgmester Willy Elliasen.

Fakta om borgerrådgiverens rolle:
• Behandle klage over sagsbehandling og ansattes optræden

• Oplyse om klagemuligheder og udrede misforståelser

• Guide borgeren rundt i systemet

• Oplyse og rådgive om klagemuligheder

• Afholde kurser for kommunens medarbejdere for at forebygge fejl

Dagens Gossip