Eks-bestyrelsesmedlem afslører spillet bag Brøndby-emissionen

Mens folk ankom til Michael Laudrup Lounge, rullede en nyhed ud fra Brøndbys kommunikationsafdeling: Bjarne Jensen ville som den eneste fra den siddende bestyrelse ikke genopstille. ’Af personlige årsager,' som det hed.

Nu afslører Bjarne Jensen, hvad den formulering i virkeligheden dækkede over. En fortælling om intern strid i bestyrelsen, indblanding fra den tidligere formand Per Bjerregaard og et – ifølge Bjarne Jensen - vedholdende forsøg fra næstformand Benny Winther og hans folk på at stille sig i vejen for aktieemissionen og en sammenlægning af A- og B-aktierne for på den måde at bevare kontrollen over klubben.

Dette er Bjarne Jensens udlægning af begivenhederne i Brøndby frem mod den emission, der endte med at sikre klubben 108,4 mio. kr.:

Allerede ved nytår havde der været splittelse i bestyrelsen. På den ene side stod de gamle, Benny Winther og formand Sten Lerche samt Johnny Nederskov Nielsen, mens den konstituerede direktør, Tommy Håkansson, og Bjarne Jensen stod på den anden side. Ifølge Bjarne Jensen stod han og Tommy Håkansson for fornyelsen, idet de ville sammenlægge aktieklasserne og gennemføre en aktieemission – altså fratage amatørerne og veteranerne den magt, de havde siddet på i årevis, fordi deres A-aktier var mere værd end de mere end 20.000 B-aktionærers. Sten Lerche, Benny Winther og Johnny Nederskov Nielsen ville ifølge Bjarne Jensen fastholde opsplittelsen i A- og B-aktier, hvorved de som amatørernes repræsentanter ville beholde magten.

- Jeg besluttede allerede i januar, at jeg ikke kunne fortsætte. Jeg fornemmede, hvor det bar hen. Vi (han og Håkansson, red.) fik ikke at vide, hvad de andre lavede, og reelt var vi uden indflydelse, så der var ingen grund til at fortsætte. Men vigtigst af alt var det, at jeg ville have haft det rigtig dårligt med at blive valgt ind af A-aktionærerne, som jeg ikke kunne stå på mål for. Det er jo folk, der har brugt andres penge i overflod, og jeg ville ikke prostituere mig selv ved at blive valgt af dem, siger Bjarne Jensen.

Forud var gået nogle beskidte måneder. Efter sommerferien sidste år var Per Bjerregaard blevet presset til at trække sig fra den professionelle bestyrelse, men Bjarne Jensen troede aldrig på, at han reelt var ude.

- Jeg blev mistænksom, for hvis jeg var Per, ville jeg være skuffet over min bedste ven gennem 30 år (Benny Winther, red.), hvis han havde været med til at presse mig ud af bestyrelsen. Men Benny var den eneste, han ville tale med i den første periode. Da råbte jeg vagt i gevær, for nok var han ude af syne, men i virkeligheden sad han stadig lige på den anden side af døren og trak i trådene, siger Bjarne Jensen, der fik sin formodning bekræftet en dag i løbet af efteråret, da bestyrelsesformand Sten Lerche var i telefonen.

- Jeg blev spurgt, om det var i orden, at Per kunne deltage på et bestyrelsesmøde. Jeg sagde højt og tydeligt nej, da han ikke var en del af bestyrelsen og dennes arbejde, siger Bjarne Jensen.

Hen over efteråret forværredes den økonomiske situation, og det var tydeligt for bestyrelsen, at der var brug for likviditet. Dels for, at klubben kunne betale regninger på den anden side af jul og nytår, dels for at holde klubben i live på lang sigt.

Man enedes om at planlægge en kapitaludvidelse, og det lykkedes at nå til enighed om en nedlægning af aktieklasserne, så investorer fremover fik indflydelse for de penge, de havde investeret, og ikke blot donerede penge, som A-aktionærerne – altså fonden med amatørerne, veteranerne og reelt Per Bjerregaard og Benny Winther – så kunne administrere, som det hidtil var sket. Men sideløbende med, at emissionen langsomt nærmede sig sin gennemførelse, arbejdede Benny Winther og Per Bjerregaard med et flertal af bestyrelsen på andre fronter, mener Bjarne Jensen.

- De har kæmpet med næb og kløer for, at emissionen ikke skulle blive til noget. Da vi beslutter os for at sætte gang i emissionen, arbejder de videre for at stoppe den. Da de kommer med stadionsalget og en køber (Michael Henriksen, red.), har de armene over hovedet, for det kunne jo få stoppet emissionen. Da salget bliver vendt på et bestyrelsesmøde, er jeg ikke imod det, men jeg og Tommy syntes, at det vigtigste var at få lagt aktieklasserne sammen og få gennemført emissionen, siger Bjarne Jensen.

- De kunne ikke tillade sig offentligt at erklære sig imod emissionen, for så ville de påtage sig et bestyrelsesansvar for at få den stoppet, og det ville de ikke. I stedet arbejdede de på alle mulige områder for at skaffe pengene andre steder. De tog kontakt til Rune Hauge (norsk agent og rigmand, red.), og de forsøgte også at sælge klubbens marketingsrettigheder. Der er ingen tvivl om, at de til sidste øjeblik forsøgte at forhindre emissionen, siger Bjarne Jensen.

Hvorfor ville de i dine øjne ikke gennemføre den?

- Benny sagde nogle gange: ’De er kun ude på at stjæle klubben,’ når han omtalte mulige investorer. Han var bange for at miste magten i klubben. Når Benny Winther er blevet presset op i en krog, kommer hovedargumentet: ’Det er kun Per, der kan køre det her.’ Det har jeg hørt to gange. Hvorfor han siger og mener det, forstår jeg ikke, lyder det fra Bjarne Jensen, før han tilføjer:

- Det er jo ikke Per og Benny alene, der har bygget klubben op. Det er også supporterne, medarbejdere, de frivillige, sponsorer, B-aktionærer, medier og forskellige spillere gennem tiden. Vi er rigtig mange, der har bidraget, og med 556 førsteholdskampe og fem DM-titler har jeg da også været en af dem, der har bidraget. Så forstår jeg ikke, hvorfor vi skulle være afhængige af en mand. Klubbens motto er jo ’Ingen over klubben', siger manden med klubrekorden for flest kampe.

Hvem har så æren for, at emissionen alligevel blev gennemført?

- Det er Tommy, der er tovholder på det her, og det er ham, der har drevet den proces.

Hvad siger du til dem, der mener, at han er underkvalificeret til sit job?

- Tommy får løftet store og små sten, og han får klaret opgaverne. Jeg har også oplevet andre direktører, og i sammenligning med dem vil jeg mene, at Tommy er fuldt kvalificeret. Jeg er opvokset i Brøndby, og jeg lærte nede i gården, at det ikke handlede om, hvad du havde på, hvad du sagde, eller hvordan du så ud, men om hvad du gjorde, og Tommy får tingene gjort.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Benny Winther.

Dagens Gossip