Ekspert: Svært at hjælpe bandemedlemmer

»Det er ikke imponerende. Men det er i sagens natur også en vanskelig opgave at løse, fordi den har med en gruppe mennesker at gøre, der oplever ret markante »pushes« og »pulls« fra bandemiljøerne, og som det derfor kan være vanskeligt at hjælpe igennem disse programmer. Om det er tilfredsstillende, afgøres jo også af, hvilke succeskriterier man har opstillet her to år efter, at rammemodellen for bande-exit blev implementeret,« siger professor Michael Hviid Jacobsen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Både SF, Konservative og Dansk Folkeparti peger på, at det lave antal skyldes, at kommuner og politi arbejder for dårligt sammen. Ifølge Michael Hviid Jacobsen kan man imidlertid ikke konkret sige, hvor i processen, det går galt.

»Vi ved, at der er en hel del flere, der har henvendt sig med henblik på at få hjælp til at forlade bandemiljøerne, end de femten personer, der hidtil har gennemgået et succesfuldt forløb. Men hvor i processen, at kæden hopper af - om det er hos bandemedlemmet eller hos myndighederne - det har vi ikke viden om,« siger han og peger på, at der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal ud af bandemiljøet:

»Man kan ikke entydigt svare på, hvor svært det er at komme ud af bandemiljøet i Danmark. Det afhænger af mange forhold, blandt andet egen motivation, den bande man er medlem af, den kriminalitet man er dømt for og ens omgangskreds i almindelighed. Der er mange faktorer, der bidrager til, at det skal lykkes.«

De 15 personer svarer til omkring én procent af landets samlede antal personer i det hårdeste bandemiljø.

Dagens Gossip