Eksperter: Brug lockout-millionerne på de svage elever

Sådan lyder rådet fra en række eksperter inden for uddannelse og pædagogik, der finder det uhensigtsmæssigt og meningsløst at bruge alle de sparede midler til at erstatte de timer, som landets elever har mistet under lockouten.

Danmarks 98 kommuner har i de første to uger af konflikten sparet omkring 670 millioner kroner – og for hver dag den forlænges, spares der yderligere 48 millioner kroner. Det er penge, som mange kommuner – efter hårdt pres fra konfliktmøre forældre – har lovet at levere tilbage til eleverne i form af fuld kompensation for den undervisning, de har mistet.

Ifølge de eksperter, som Mandag Morgen har talt med, vil det være en langt bedre ide for folkeskolens fremtid, hvis den kompenserende undervisning begrænses til et minimum, så at der i stedet frigøres nogle penge til at inkludere de svageste elever bedre i folkeskolen.

Ifølge eksperterne er det en af de største udfordringer, som Danmark i disse år står over for på folkeskoleområdet. Noget der i sidste ende betyder, at Danmark mister vigtige menneskelige ressourcer. Og dermed noget, der – som produktivitetskommissionen konkluderede i sidste uge – vil gå ud over Danmarks fremtidige produktivitet og konkurrenceevne.

Christian Quvang, konsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion på UC Syddanmark, er en af de eksperter, som finder, at kommunernes sparede lønomkostninger bør bruges til at få de svage elever bedre med frem for blot at holde ”millimeterregnskab med de mistede undervisningstimer:

”Når kommunerne nu helt ekstraordinært – har fået nogle ekstra midler til rådighed inden for skoleområdet, bør vi benytte lejligheden til at efteruddanne flere lærere i inklusionspædagogik, så de bliver bedre til at håndtere de svage elever,” siger Christian Quvang, der tilføjer, at ”det vil være som at sætte penge i banken”.

Ideen støttes af en lang række andre eksperter og praktikere inden for uddannelse og folkeskoleudvikling.

”Frem for at alle elever nu kompenseres en-til-en for den mistede undervisning, bør pengene bruges der, hvor de gør mest gavn for alle. Og det er ved at gøre lærerne og skoleledere bedre i stand til at inkludere de svageste elever,” siger Marianne Horsdal, professor, dr.phil. i almenpædagogik på Syddansk Universitet.

Fra forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, lyder pointen, at det i øvrigt ville være halsløs gerning at forsøge at kompensere alle de tabte undervisningstimer, fordi det næppe vil være muligt at få den nødvendige kvalitet ind i alle de ekstra timer, som skolerne i givet fald skulle udbyde. Han mener blandt andet ikke, at lærerne ville kunne nå at forberede timerne ordentligt:

”Derfor giver det mere mening at efteruddanne lærerne i stedet for blot at kompensere rent kvantitativt for de tabte undervisningstimer,” siger Andreas Rasch-Christensen.

Grundskoleforsker og professor i specialpædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, er enig:

”Vi har slet ikke lærere nok til at indhente alle de forsømte undervisningstimer. Og jeg er helt enig i, at det er mere værd at satse på efteruddannelse. Hvis jeg kunne vælge, hvad pengene skulle bruges til, ville jeg give alle lærere et kompetenceløft i inkluderende pædagogik,” siger Niels Egelund.

Dagens Gossip